Chà sàn gỗ vikan 3654 loại cứng gỗ 305mm | Deck Scrub, FSC 100% NCCOC-059222, 305mm, Hard, Wood Item 3654 Vikan

Chà sàn gỗ vikan 3654 loại cứng gỗ 305mm | Deck Scrub, FSC 100% NCCOC-059222, 305mm, Hard, Wood Item 3654 Vikan

Giá : Liên hệ

Thông số cơ bản của chà sàn gỗ Vikan Item 3654:

Box Quantity 5 Pcs.
Quantity per Pallet (80 x 120 x 200 cm) 680 Pcs
Quantity Per Layer (Pallet) 40 Pcs.
Box Length 315 mm
Box Width 280 mm
Box Height 105 mm
Length 305 mm
Width 70 mm
Height 10 mm
Net Weight 0.3 kg
Weight cardboard 0.0454 kg
Tare total 0.0454 kg
Gross Weight 0.35 kg
Cubik metre 0.000214 M3
FSC 100% NC-COC-059222 Yes
Country of origin DK

Vikan Item 0810 Boot cleaner, 460 mm, Hard, Wood
Vikan chinh hang Item 0811 Replacement brushes f/boot cleaner, 0810, 320 mm,Hard, Wood
Vikan model 111199 Kit for metal detection, 55 mm, Dark blue
Vikan chinh hang 116000 Deck Scrub, 250 mm, Medium, Wood
Vikan Viet Nam 116000 Deck Scrub, 250 mm, Medium, Wood
Nha cung Cap Vikan chinh hang 2117H Street Broom, w/hole for Handle, 390 mm, Hard, Wood
Vikan Item 2120H Street Broom, w/hole for Handle, 520 mm, Hard, Wood
Vikan chinh hang Item 2517 Street Broom w/Thread for Handle, 400 mm, Hard,Wood
Ban chai Vikan gỗ model 3150 Floor Broom, 300 mm, Soft, White
Vikan chinh hang 2517H Street Broom w/Hole for Handle, 400 mm, Medium,Wood
Vikan Viet Nam 0616 Wall Bracket for 1 product, 48 mm
Nha cung Cap Vikan chinh hang 2517H Street Broom w/Hole for Handle, 400 mm, Medium,Wood
Vikan Item 6432 Nail Brush, 100 mm, Hard, White
Vikan chinh hang Item 2517H Street Broom w/Hole for Handle, 400 mm, Medium,Wood
Vikan model 0618 Wall Bracket for 6 Products, 460 mm
Vikan chinh hang 2617H Farmer Broom, w/Hole for Handle, 410 mm, Hard, Wood
Nha cung Cap Vikan chinh hang 2617H Farmer Broom, w/Hole for Handle, 410 mm, Hard,Wood
Vikan Item 0700 Tap coupling, male with reducer, 1/2" (Q)
Vikan chinh hang Item 282904 Cone for paint roller, 100 mm, Black
Ban chai Vikan gỗ model 2925150 Wooden Handle, Ø25mm, 1500 mm, Wood
Vikan chinh hang 2925175-G Wooden Handle with thread, Ø25mm, 1760 mm, Wood
Vikan Viet Nam 2925170 Wooden Handle, Ø25mm, 1705 mm, Wood
Nha cung Cap Vikan chinh hang 2945 Aluminium Handle, Ø22 mm, 1305 mm, White
Vikan Item 29989 Angle Thread, 140 mm, Black
Vikan chinh hang Item 3013 Utility Brush, 270 mm, Hard, White
Ban chai Vikan gỗ model 3040 Utility Brush, 270 mm, Soft, White
Vikan chinh hang 3102-9 Socket, Ø31mm, 100 mm, Black
Vikan Viet Nam 3108 Floor Broom, 430 mm, Medium, White
Nha cung Cap Vikan chinh hang 3150 Floor Broom, 300 mm, Soft, White
Vikan Item 3162-S Broom, w/socket, 320 mm, Medium, Wood
Vikan chinh hang Item 3170-S Broom w/Socket, 420 mm, Soft, Wood
Ban chai Vikan gỗ model 3177-S Broom w/Socket, 420 mm, Hard, Wood
Vikan chinh hang 3182-S Broom w/Socket, 520 mm, Medium, Wood
Vikan Viet Nam 3219 Limer w/Socket, 240 mm, Medium, Wood
Nha cung Cap Vikan chinh hang 3239 Limer with handle and bucket bracket, 200 mm,Medium, Wood
Vikan chinh hang Item 3249 Limer with handle and bucket hanger, 130 mm,Medium, Black
Vikan chinh hang 3636 Deck Scrub, 300 mm, Hard, White
Vikan Viet Nam 3660 Deck Scrub, 295 mm, Hard, White
Nha cung Cap Vikan chinh hang 3950 Scrubbing brush, 165 mm, Hard, White
Vikan Item 4280 Dish Brush, 280 mm, Medium, White
Vikan chinh hang Item 4290 Dish Brush, 240 mm, Soft, White
Ban chai Vikan gỗ model 4292 Dish Brush, 240 mm, Soft, Blue
Vikan chinh hang 4299 Dish Brush, 240 mm, Hard, White
Vikan Viet Nam 4550 Banister Brush, 320 mm, Soft, White
Nha cung Cap Vikan chinh hang 4590 Banister brush, 300 mm, Medium, Wood
Vikan Item 4590 Banister brush, 300 mm, Medium, Wood
Vikan chinh hang Item 4590 Banister brush, 300 mm, Medium, Wood
Ban chai Vikan gỗ model 475218 Holder for wash fleece, 347 mm, White
Vikan chinh hang 476118 Window Squeegee, 255 mm, Grey
Vikan Viet Nam 476218 Window Squeegee, 355 mm, Grey
Nha cung Cap Vikan chinh hang 5055 Toilet Brush w/Rim Brush, 400 mm, Medium, White
Vikan Item 5220 Vehicle Brush, 420 mm, Soft, White
Vikan chinh hang Item 5229 Hand Brush, 260 mm, Soft, White 
Ban chai Vikan gỗ model 557010 Plunger, 400 mm, Wood
Vikan chinh hang 5581 Dustpan, with rubber edge, 210 mm, White
Vikan Viet Nam 6432 Nail Brush, 100 mm, Hard, White
   
Vikan Viet nam 31733 UST Broom, 400 mm, Medium, Blue
Nha cung Cap Vikan chinh hang 31734 UST Broom, 400 mm, Medium, Red
Vikan chinh hang danmak 31718 UST Broom, 400 mm, Soft, Purple
Vikan gia re  31731 UST Broom, 400 mm, Medium, Pink
Vikan Viet Nam 31737 UST Broom, 400 mm, Medium, Orange
Vikan 31738 UST Broom, 400 mm, Medium, Purple
Bàn chải Vikan 41791 UST Hand Brush w/short handle, 260 mm, Hard, Pink
Bna chai Vikan 41792 UST Hand Brush w/short handle, 260 mm, Hard, Green
Vikan chinh hang danmak 41794 UST Hand Brush w/short handle, 260 mm, Hard, Red
UST Hand Brush 41795 UST Hand Brush w/short handle, 260 mm, Hard, White 
Vikan Viet Nam 41795 UST Hand Brush w/short handle, 260 mm, Hard, White 
Bàn chải Vikan 41798 UST Hand Brush w/short handle, 260 mm, Hard, Purple
Vikan Viet nam 41961 UST Hand Brush w/long Handle, 395 mm, Hard, Pink
Nha cung Cap Vikan chinh hang 41962 UST Hand Brush w/long Handle, 395 mm, Hard, Green
Vikan chinh hang danmak 41962 UST Hand Brush w/long Handle, 395 mm, Hard, Green
Vikan gia re  41964 UST Hand Brush w/long Handle, 395 mm, Hard, Red
Vikan Viet Nam 41963 UST Hand Brush w/long Handle, 395 mm, Hard, Blue
Vikan 41963 UST Hand Brush w/long Handle, 395 mm, Hard, Blue
Vikan Viet nam 41967 UST Hand Brush w/long Handle, 395 mm, Hard,Orang
Bàn chải Vikan 45811 UST Bench Brush, 330 mm, Soft, Pink
Ban chai Vikan 45812 UST Bench Brush, 330 mm, Soft, Green
Vikan gia re  45813 UST Bench Brush, 330 mm, Soft, Blue
Vikan Viet Nam 45814 UST Bench Brush, 330 mm, Soft, Red
Vikan Brush 45816 UST Bench Brush, 330 mm, Soft, Yellow
Vikan Viet nam 45817 UST Bench Brush, 330 mm, Soft, Orange
Nha cung Cap Vikan chinh hang 45851 UST Bench Brush, 330 mm, Medium, Pink
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM