Công tắc an toàn Comitronic-TBI HYGTECH-AR-MKT50 | Comitronic HYGTECH-AV-MKT50 | HYGTECH-AV-MKT220 Comitronic-TBI

Công tắc an toàn Comitronic-TBI HYGTECH-AR-MKT50 | Comitronic HYGTECH-AV-MKT50 | HYGTECH-AV-MKT220 Comitronic-TBI

Giá : Liên hệ

CÔNG TẮC AN TOÀN HYGTECH Comitronic-BTI là dòng cảm biến an toàn mới của Hygtech được thiết kế cho những người bảo vệ máy móc nguy hiểm, được sản xuất bằng vỏ thép không gỉ 316L, thường được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm.
Nhiệt độ: -25 ° C đến + 80 ° C
Lớp bảo vệ: IP69K
Điện áp cung cấp: 9 đến 30 VDC
Hai phiên bản lắp: 
          AR: Gắn phía sau
          AV: Gắn phía trước

Model tương ứng của Công tắc HYGTECH Comitronic-BTI:

Cong tac Comitronic-BTI viet Nam HYGTECH-AR-MKT50
Công tắc Comitronic-BTI HYGTECH-AR-MKT220
Cong tac Comitronic-BTI viet Nam HYGTECH-AV-MKT220
Cong tac Comitronic-BTI viet Nam HYGTECH-AV-MKT50

Ngoài ra còn có 1 số model khác từ hãng:

Công tắc Comitronic-BTI VAMF/CP/S/24VDC
Cong tac Comitronic-BTI viet Nam VAMF/CP/B/24VDC
Công tắc Comitronic-BTI SM2-NDP-OX-ROP-FL
Cong tac Comitronic-BTI viet Nam SM2-NDP-OX-EOP-FL
Công tắc Comitronic-BTI SM2-NDP-OX-E-FL
Cong tac Comitronic-BTI viet Nam SM2-NDP-OX-R-FL
Công tắc Comitronic-BTI SM2-NDP-OX-R-FL-MKT220
Cong tac Comitronic-BTI viet Nam SM2-NDP-OX-ROP-FL
Công tắc Comitronic-BTI SM2-NDP-OX-E-FL-MKT220
Cong tac Comitronic-BTI viet Nam SM2-NDP-OX-ROP-FL-MKT220
Công tắc Comitronic-BTI SM2-NDP-OX-EOP-FL-MKT220
Cong tac Comitronic-BTI viet Nam SM2-NDP-OX-ROP-FE
Công tắc Comitronic-BTI SM1-PL-EOP-AC-FL
Cong tac Comitronic-BTI viet Nam SM1-PL-EOP-OX-FL
Công tắc Comitronic-BTI SM1-PL-ROP-OX-FL
Cong tac Comitronic-BTI viet Nam SM1-PL-ROP-AC-FL
Công tắc Comitronic-BTI SM1-PL-R-OX-FL
Cong tac Comitronic-BTI viet Nam SM1-PL-R-AC-FL
Công tắc Comitronic-BTI SM1-PL-E-AC-FL
Cong tac Comitronic-BTI viet Nam SM1-PL-E-OX-FL
Công tắc Comitronic-BTI SM1-OX-E-OX-FL
Cong tac Comitronic-BTI viet Nam SM1-OX-EOP-OX-FL
Công tắc Comitronic-BTI SM1-OX-R-OX-FL
Cong tac Comitronic-BTI viet Nam SM1-OX-E-OX-FL-MKT220
Công tắc Comitronic-BTI SM1-OX-R-OX-FL-MKT220
Cong tac Comitronic-BTI viet Nam SM1-OX-ROP-OX-FL-MKT220
Comitronic Viet nam AMX3/12M
Safety switch stand alone Comitronic AMX3/MKT
Nha cung cap Comitronic chinh hang AMX3/6M
Comitronic chinh hang tai Viet Nam AMX3/12M
Cảm biến Comitronic AMX3/MKT
Cam bien Comitronic AMX3/OX/3M
Comitronic Viet nam AMX3/OX/6M
Safety switch stand alone Comitronic AMX3/OX/12M
Nha cung cap Comitronic chinh hang AMX3/OX/MKT
Comitronic chinh hang tai Viet Nam AMX4/3M
Cảm biến Comitronic AMX4/6M
Cam bien Comitronic AMX4/12M
Comitronic Viet nam AMX5/3M
Safety switch stand alone Comitronic AMX5/6M
Nha cung cap Comitronic chinh hang AMX5/12M
Comitronic chinh hang tai Viet Nam AMX5/MKT
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM