DYNISCO 2281EGNCA4P31B | Đầu dò Dynisco 2281EGNCA4P31B | Dynisco chính hãng 2281EGNCA4P31B | Dynisco SPX228X

DYNISCO 2281EGNCA4P31B | Đầu dò Dynisco 2281EGNCA4P31B | Dynisco chính hãng 2281EGNCA4P31B | Dynisco SPX228X

Giá : Liên hệ

Dynisco SPX228X là dòng áp suất 4-20mA công nghiệp thông minh hoàn toàn được hàn được thiết kế để sử dụng ở những nơi nguy hiểm. Các mô hình có sẵn trong PSIG, PSIA và PSIS. Có sẵn các phụ kiện áp suất và đầu nối điện tùy chọn.

Loạt này bao gồm các mô hình SPX2280 và SPX2281 và SPX2282

Features:
■ 4-20mA loop-powered output
■ +/- 0.25% accuracy available
■ Wide selection of pressure ranges available
■ Turndown 3:1
■ Configurations available for use in hazardous locations
■ Remotely configurable via HARTTM
■ Precise, repeatable pressure measurements
■ Output supplied directly to DSC or PLC
■ Meets CE requirements
■ CE ATEX Intrinsically Safe Approved
■ FM Explosion Proof Approved
■ CSA Explosion Proof Approved
■ SIL 2 Certified (Pressure Output)
■ PL'c' Certified (Relay Output)
■ Additional approvals are available

Một số model của Dynisco: 

Cảm biến áp suất Dynisco LDA415
Cảm biến áp suất DyniscoMDA410
DyniscoPT410 | Cảm biến lấp đầy thay thế PT412 (NaK)
Bộ khuếch đại Dynisco PT4194
Cảm biến Dynisco PT4195
Dynisco Cảm biến PT4196
Cảm biến áp suất Dynisco PT415D
Cảm biến Dynisco PT418
Cảm biến Dynisco PT419 
Cảm biến áp suất LDA415 Dynisco
Cảm biến thanh đẩy DyniscoEPR4
Cảm biến thanh đẩy EPR3
Cảm biến Vertex
Bộ truyền áp suất 4-20mA SPX 2-Series
 SPX-T (3-Series) Dynisco
Bộ khuếch đại SPX 4-Series
Dynisco SPX 5-Series
Bộ chuyển đổi khuếch đại MDT
Cảm biến Dynisco PT46X4 
Cảm biến Dynisco PT46X5 
Cảm biến Dynisco PT46X6  
PT4654XL Series Dynisco
PT4655XL Dynisco
Dynisco Việt Nam
Dynisco PT465XL (0,5% mv / v)
Dynisco PT130 
Dynisco PT140 
Dynisco PT150
Dynisco Cảm biến PT160
Dynisco PT467XL (0,5% mv / v)
Dynisco Dòng PT4674 (0,5% 4-20 mA)
Dynisco PT4675 (0,5% 0-5 Volt)
Dynisco PT4676 (0,5% 0-10 Volt)
Cảm biến áp suất Dynisco 861
Cảm biến áp suất Dynisco  832
Đầu dò áp suất Dynisco PT139, Dynisco PT139A 
Cảm biến áp suất Dynisco PT199
Cảm biến áp suất Dynisco PT303
Cảm biến Dynisco PT311JA
Đầu dò Dynisco PT375
Dynisco SPX228X
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM