Dynisco MDT422F-1/2-3.5C | Cảm biến áp suất Dynisco Việt Nam | Dynisco Việt Nam TPT4634-35MPA-6/18

Dynisco MDT422F-1/2-3.5C | Cảm biến áp suất Dynisco Việt Nam | Dynisco Việt Nam TPT4634-35MPA-6/18

Giá : Liên hệ

Đầu dò Dynisco PT420A Series là cảm biến +/- 0,25% lý tưởng cho các ứng dụng áp suất nóng chảy đòi hỏi độ chính xác cao, cài đặt đơn giản, độ lặp lại và độ tin cậy.

Loại  Đầu dò PT420A này cung cấp tín hiệu 3,33 mV / V tiêu chuẩn công nghiệp được thiết kế để hoạt động với hầu hết các chỉ số áp suất. PT420A được trang bị đầu nối Bendix tám chân. Các cấu hình cặp nhiệt điện hoặc RTD tùy chọn có sẵn để cung cấp nhiệt độ nóng chảy. PT420A có ren UNF 1 / 2-20 để lắp vào các lỗ gắn đầu dò tiêu chuẩn và có thể được cung cấp với nhiều loại kết nối điện khác nếu muốn.

Dòng PT420A bao gồm các model Dynisco PT420A, Dynisco PT422A, Dynisco TPT420A,  Dynisco TPT432A, DyniscoTPT422A.

 Thông số kỹ thuật (Specifications):

PERFORMANCE CHARACTERISTICS:

Output: 3.33 mV/V +/- 2.0%
Input Voltage: 10 Vdc recommended, 12 Vdc maximum
Combined Error: +/- 0.25% FSO, (Including Linearity, Repeatability & Hysteresis) +/- 0.5% FSO for 500, 750, 1,000 psi ranges
Repeatability: +/- 0.1%FSO, +/- 0.2% FSO for 500, 750, 1,000 psi ranges
Configuration: Four-arm bonded foil Wheatstone bridge strain gage
Bridge Resistance: Input: 345 Ohms minimum, Output: 350 Ohms +/- 10%
Over Pressure: 2 X FSO or 35,000 psi whichever is less
Zero Balance: +/- 5% FSO
Internal Shunt Calibration (R-Cal): 80% FSO +/- 0.5%
Insulation Resistance: 1000 megohms @ 50 Vdc
TEMPERATURE & MECHANICAL CHARACTERISTICS:

Max Diaphragm Temperature: 750oF (400oC)
Zero Shift (due to temperature change): 15 psi/100oF Typical (27 psi/100oC)
Electronics Operating Temperature: 250oF (121oC)
Zero Shift Due to Temperature Change: +/- 0.01% FS/oF max (+/- 0.02% FS/oC max)
Sensitivity Shift Due to Temperature Change: +/- 0.005% FS/oF max (+/- 0.01% FS/oC max)
Mounting Torque: 500 inch/lbs. maximum
Standard Wetted Parts: Dymax® coated 15-5 PH SST

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM