Electromechanical edge sensor FM 31 | Cảm biến FM 31 Erhardt+Leimer Viet Nam

Electromechanical edge sensor FM 31 | Cảm biến FM 31 Erhardt+Leimer Viet Nam

Giá : Liên hệ

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Operating voltage ±12 V DC
Current consumption 30 mA
Ambient temperature +10 °C to +50 °C
Measuring range ±10 mm 
Protection class IP 65
Weight 1.5 kg
Contact force 0.01-3 N 
Signal output ±8 V DC
Cable length 4 m

 

Erhardt + Leimer Viet Nam

Cảm Biến Con lăn 
Bộ Điều Khiển Cảm Biến Động Cơ Load Cell
Bộ Điều Khiển Erhardt - Leimer
Hệ thống kiểm tra bề mặt Erhardt Leimer
Erhardt + Leimer Viet Nam Distributor 
Màn hình Erhard+Leimer 
Máy dò kim loại 
ĐỘNG CƠ | MOTOR GIẢM TỐC
Cảm biến ERHARDT- LEIMER
Cảm biến con lăn Erhardt Leimer
Bộ điều khiển lực 
Thiết bị camera quét ảnh

 

 

 

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM