Khớp nối Novotechnik | Cáp Novotechnik | Đầu nối Novotechnik | novotechnik chính hãng Việt Nam

Khớp nối Novotechnik | Cáp Novotechnik | Đầu nối Novotechnik | novotechnik chính hãng Việt Nam

Giá : Liên hệ

EEM-33-32/62/97 M12x1

Mating female connector, 4-pin, straight, A-coded, with molded cable, shielded, IP67, open ended Plug housing PA Cable sheath PUR, Ø = max. 6 mm, -25 ... +80°C (moved) -50 ... +80°C (fixed) Lead wires PP, 0.34 mm²

P/N              Type                              Length

400005600 Novotechnik EEM-33-32  2m

400005609 Novotechnik EEM-33-62 5m

400005650 Novotechnik EEM-33-97 10m

P/N Type Length

400005601 Novotechnik EEM-33-33 2m

400005610 Novotechnik EEM-33-63 5m

400005696  Novotechnik EEM-33-99 10m

Length  Type  P/N
2m Novotechnik EEM 33-56   P.N 005602
5m Novotechnik EEM 33-58  P.N 005604
10m  Novotechnik EEM 33-60   P.N 005606

Length  Type   P/N
2m  Novotechnik  EEM 33-57  P.N 005603
5m Novotechnik  EEM 33-59  P.N 005605
10m Novotechnik EEM 33-61  P.N 005607

EEM-33-35/36/37

M12x1 Mating female connector, 4-pin, straight, A-coded, with molded cable, not shielded, IP67, open ended

Plug housing PA

Cable sheath PUR, Ø = max. 6 mm, -40 ... +85°C (fixed) Lead wires PP, 0.34 mm²

P/N Type Length

400056135 Novotechnik EEM-33-35 2m

400056136 Novotechnik EEM-33-36 5m

400056137 Novotechnik EEM-33-37 10m

Ngoài ra còn có 1 số model của dòng Novotechnik:

Cảm biến vị trí  Novotechnik   LWG 150
Novotechnik Viet Nam LWG 225
ĐẠI LÝ NOVOTECHNIK VIỆT NAM LWG 300
Đại lý Cảm biến Novotechnik LWG 360
Cảm Biến Vị Trí Thước Đo Tuyến Tính Novotechnik  LWG 450
LWH-0750, LWH-0400, Novotechnik Vietnam LWG 500
Cảm biến vị trí Novotechnik LWG 600
Cảm biến Vị trí, xy lanh Novotechnik Việt Nam LWG 750
Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear Position Sensor Novotechnik TLH 100
LWX-001 - LWH - LWG - Cảm biến tuyến tính TLH 130
SP2831-S0002, SP2841 A502 019341, Cảm biến vị trí  TLH 150
Thước từ sensor Novotechnik Việt Nam TLH 250
Thước đo tuyến tính Novotechnik TLH 300
Novotechnik Việt Nam--Model: LWH 150--Model: TLH 1503 TLH 360
Linear sensor TX2, TH1, TEX-Nhà phân phối Novotechnik TLH 450
Cảm biến vị trí  Novotechnik   TLH 500
Novotechnik Viet Nam TLH 600
ĐẠI LÝ NOVOTECHNIK VIỆT NAM TLH 750
Đại lý Cảm biến Novotechnik TLH 900
Cảm Biến Vị Trí Thước Đo Tuyến Tính Novotechnik  TLH 1000
LWH-0750, LWH-0400, Novotechnik Vietnam TLH 1250
Cảm biến vị trí Novotechnik TLH 1500
Cảm biến Vị trí, xy lanh Novotechnik Việt Nam TLH 1750
Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear Position Sensor Novotechnik TLH 2000
LWX-001 - LWH - LWG - Cảm biến tuyến tính TLH 2250
SP2831-S0002, SP2841 A502 019341, Cảm biến vị trí  TLH 2500
Thước từ sensor Novotechnik Việt Nam TLH 2750
Thước đo tuyến tính Novotechnik TLH 3000
Novotechnik Việt Nam--Model: LWH 150--Model: TLH 1504 Linear Products
Linear sensor TX2, TH1, TEX-Nhà phân phối Novotechnik Non-Contacting Position Sensors
Cảm biến vị trí  Novotechnik   FTI Series
Novotechnik Viet Nam TMI Series
ĐẠI LÝ NOVOTECHNIK VIỆT NAM TP1 Digital
Đại lý Cảm biến Novotechnik TIM Series
Cảm Biến Vị Trí Thước Đo Tuyến Tính Novotechnik  TP1 Analog
LWH-0750, LWH-0400, Novotechnik Vietnam TP1 Incremental
Cảm biến vị trí Novotechnik Potentiometric Position Sensors
Cảm biến Vị trí, xy lanh Novotechnik Việt Nam KL Series
Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear Position Sensor Novotechnik T/TS Series
LWX-001 - LWH - LWG - Cảm biến tuyến tính TEX Series-rod
SP2831-S0002, SP2841 A502 019341, Cảm biến vị trí  LWH Series
Thước từ sensor Novotechnik Việt Nam TEX-pivot head
Thước đo tuyến tính Novotechnik LWG Series
Novotechnik Việt Nam--Model: LWH 150--Model: TLH 1505 LWX Series
Linear sensor TX2, TH1, TEX-Nhà phân phối Novotechnik TLH Series
Cảm biến vị trí  Novotechnik   KL Series-spring
Novotechnik Viet Nam TR/TRS Series
ĐẠI LÝ NOVOTECHNIK VIỆT NAM TEX Series -spring
Đại lý Cảm biến Novotechnik Rotary Products
Cảm Biến Vị Trí Thước Đo Tuyến Tính Novotechnik  Touchless Angle Sensors
LWH-0750, LWH-0400, Novotechnik Vietnam Vert-X 13E 5V
Cảm biến vị trí Novotechnik Vert-X 22E 5V
Cảm biến Vị trí, xy lanh Novotechnik Việt Nam Vert-X 31E 5V
Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear Position Sensor Novotechnik Vert-X 27E 5V
LWX-001 - LWH - LWG - Cảm biến tuyến tính Vert-X 22E 24V
SP2831-S0002, SP2841 A502 019341, Cảm biến vị trí  Vert-X 31E 24V
Thước từ sensor Novotechnik Việt Nam Vert-X 27E 24V
Thước đo tuyến tính Novotechnik Vert-X 37E 5V
Novotechnik Việt Nam--Model: LWH 150--Model: TLH 1506 RFA 4000 Series
Linear sensor TX2, TH1, TEX-Nhà phân phối Novotechnik RFC 4800-600
Cảm biến vị trí  Novotechnik   RFC Analog
Novotechnik Viet Nam Vert-X 37E 24V
ĐẠI LÝ NOVOTECHNIK VIỆT NAM RFC SSI Incremental
Đại lý Cảm biến Novotechnik RFC Switch Outputs
Cảm Biến Vị Trí Thước Đo Tuyến Tính Novotechnik  Non-Contacting Angle Sensors
LWH-0750, LWH-0400, Novotechnik Vietnam Vert-X 1300 Series
Cảm biến vị trí Novotechnik Vert-X 2200 Series 5V
Cảm biến Vị trí, xy lanh Novotechnik Việt Nam Vert-X 3700 Series 5V
Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear Position Sensor Novotechnik RSC 2800-600 Series
LWX-001 - LWH - LWG - Cảm biến tuyến tính Vert-X 2200 Series 24V
SP2831-S0002, SP2841 A502 019341, Cảm biến vị trí  Vert-X 3700 Series 24V
Thước từ sensor Novotechnik Việt Nam RSC 2800-700
Thước đo tuyến tính Novotechnik Series
Novotechnik Việt Nam--Model: LWH 150--Model: TLH 1507 RSM 2800
Linear sensor TX2, TH1, TEX-Nhà phân phối Novotechnik Potentiometric Products
Cảm biến vị trí  Novotechnik   Panel Mount
Novotechnik Viet Nam PD 121/127 Series
ĐẠI LÝ NOVOTECHNIK VIỆT NAM PD 200 Series (Wirewound)
Đại lý Cảm biến Novotechnik PD210 Series (Wirewound)
Cảm Biến Vị Trí Thước Đo Tuyến Tính Novotechnik  PD 280 Series (Wirewound)
LWH-0750, LWH-0400, Novotechnik Vietnam PC 90 Series
Cảm biến vị trí Novotechnik PC 262 Series
Cảm biến Vị trí, xy lanh Novotechnik Việt Nam PL 130 Series
Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear Position Sensor Novotechnik PL 240 Series
LWX-001 - LWH - LWG - Cảm biến tuyến tính PL 300 Series
SP2831-S0002, SP2841 A502 019341, Cảm biến vị trí  PL 340 Series
Thước từ sensor Novotechnik Việt Nam PL 360 Series
Thước đo tuyến tính Novotechnik Low Torque Potentiometers
Novotechnik Việt Nam--Model: LWH 150--Model: TLH 1508 P 2200 Series
Linear sensor TX2, TH1, TEX-Nhà phân phối Novotechnik Precision Potentiometers
Cảm biến vị trí  Novotechnik   P 2500 Series
Novotechnik Viet Nam P 4500 Series
ĐẠI LÝ NOVOTECHNIK VIỆT NAM P 6500 Series
Đại lý Cảm biến Novotechnik P 2200 Series
Cảm Biến Vị Trí Thước Đo Tuyến Tính Novotechnik  PL 310 Series
LWH-0750, LWH-0400, Novotechnik Vietnam SP 2500 Series
Cảm biến vị trí Novotechnik SP 2800 Series
Cảm biến Vị trí, xy lanh Novotechnik Việt Nam Hollow-Shaft Potentiometers
Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear Position Sensor Novotechnik GL Series
LWX-001 - LWH - LWG - Cảm biến tuyến tính WAL Series
SP2831-S0002, SP2841 A502 019341, Cảm biến vị trí  Industrial Grade
Thước từ sensor Novotechnik Việt Nam IP Series
Thước đo tuyến tính Novotechnik IPE Series
Novotechnik Việt Nam--Model: LWH 150--Model: TLH 1509 IPS Series
Linear sensor TX2, TH1, TEX-Nhà phân phối Novotechnik AW Series
Cảm biến vị trí  Novotechnik   AWS Series
Novotechnik Viet Nam IPX Series
ĐẠI LÝ NOVOTECHNIK VIỆT NAM Multi-Turn
Đại lý Cảm biến Novotechnik ML Series
Cảm Biến Vị Trí Thước Đo Tuyến Tính Novotechnik  PD 2300 Series
LWH-0750, LWH-0400, Novotechnik Vietnam IGP Series
Cảm biến vị trí Novotechnik GP Series

 

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM