List mỡ bôi trơn Thk AFC, THK AFF, THK MG-70, AFB-LF.GRS, THK AFB-IF.GRS có sẵn

List mỡ bôi trơn Thk AFC, THK AFF, THK MG-70, AFB-LF.GRS, THK AFB-IF.GRS có sẵn

DTA JSC chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm THK Grease chính hãng tại Việt Nam.

Giá : Liên hệ

DTA JSC chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm THK Grease chính hãng tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các loại mỡ bôi trơn công nghiệp của hãng THK: THK AFB LF GREASE, THK AFE CA GREASE, THK AFC GREASE , THK AFF GREASE, THK AFG GREASE, THK AFJ GREASE, THK AFA GREASE , THK AFA Grease THK Japan, AFE THK Grease, THK AFB-LF....
Hiện chúng tôi có sẵn các model sau tại kho cty DTA:
dầu mỡ bôi trơn THK AFC, THK AFF, THK MG-70, AFB-LF.GRS + 70G,AFB-LF.GRS + 400G có sẵn

  • Mỡ bôi trơn THK AFC
  • Mỡ bôi trơn THK AFF
  • Súng bơm mỡ THK MG-70
  • Mỡ bôi trơn AFE- CA + 70G THK
  • Mỡ bôi trơn THK AFB-LF.GRS + 400G
  • Mỡ bôi trơn THK AFB-LF.GRS + 70G

Mỡ THK AFG Grease là loại mỡ cao cấp dành cho Trục vít bi sử dụng dầu tổng hợp cao cấp làm dầu gốc và chất tăng cường độ đặc gốc urê, do đó vượt trội về đặc tính sinh nhiệt thấp và tương ứng với một loạt nhiệt độ từ thấp đến cao nhiệt độ.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp 1 số model từ hãng THK:

Mỡ bôi trơn THK AFB-LF.GRS + 70G
Bạc đạn trượt THK 2FBW3590XR+1200L
Mỡ bôi trơn AFE- CA + 70G THK
Mỡ bôi trơn THK AFB-LF.GRS + 400G 
Mỡ bôi trơn THK AFF
Mỡ bôi trơn THK AFC
Súng bơm mỡ THK MG-70
Mỡ công nghiệp THK HBN 3210-5 
Mỡ công nghiệp THK HBN 3610-5 
Mỡ công nghiệp THK HBN 3612-5 
Mỡ công nghiệp THK HBN 4010-7.5 
Mỡ công nghiệp THK HBN 4012-7.5 
Mỡ công nghiệp THK HBN 5010-7.5 
Mỡ công nghiệp THK HBN 5016-7.5 
Mỡ công nghiệp THK HBN 6316-7.5 
Mỡ công nghiệp THK HBN 6316-10.5 
Mỡ công nghiệp THK HBN 6320-7.5
Mỡ công nghiệp THK AFF Grease
Mỡ công nghiệp THK AFJ Grease 
Mỡ công nghiệp THK AFG Grease
Mỡ công nghiệp THK AFC Grease
Mỡ công nghiệp THK AFE-CA Grease
Mỡ công nghiệp THK AFA Grease 
Mỡ công nghiệp THK L700 Grease
Mỡ công nghiệp THK AFB-LF Grease 
Mỡ công nghiệp THK L450 Grease
Mỡ công nghiệp THK L500 Grease
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM