Maxcess Fife Polaris DP-30 Web Guide Controller | Bộ điều khiển hướng dẫn web Fife Polaris DP-30

Maxcess Fife Polaris DP-30 Web Guide Controller | Bộ điều khiển hướng dẫn web Fife Polaris DP-30

Giá : Liên hệ

Bộ điều khiển Fife Polaris DP-30 là Bộ điều khiển với công nghệ mới và dễ vận hành cho dây chuyền hiện có của Quý nhà máy. Fife DP-30 giúp bạn dễ dàng cập nhật Bộ điều khiển Hướng dẫn Web CDP-01 hiện có của mình bằng công nghệ mới này bằng cách giữ nguyên hệ thống cáp, kích thước lắp và kiểu bu lông, đồng thời cung cấp các gói trang bị thêm tiện lợi. Có sẵn cho cả hoạt động cơ điện và điện thủy lực, Polaris DP-30 có thể được cấu hình cho các ứng dụng dẫn hướng đường thẳng, cạnh hoặc trung tâm.

FIFE POLARIS DP-30 WEB GUIDE CONTROLLER SPECIFICATIONS:

 • Weight: 3.5kg
 • Power Input: 90VAC to 264VAC
 • Input Line Frequency: 47 to 63Hz
 • Power Consumption: 180VA
 • Internal Fuse: 3.15Amps
 • Maximum Actuator Output: 80W
 • Maximum Lockout Valve Output:  39W at 24V or 48V
 • Motor Current Capacity:  2.6Amps
 • IP:  ProtectionIP54
 • Current Source Output:  +/- 50mA for Hydraulic Servo Valve
 • Supply to Accessories:  +12V +/-5%, 600 mA, -12V +/-5%, 150mA
 • Parallel:  I/OSix Digital Inputs Referenced to Group, (24V max, 6 mA), and Two Open Collector Outputs, (30V max, 55mA)
 • Servo Center: Analog Inductive Type
 • Operating Temperature: 0 to 50˚C
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM