Mỡ công nghiệp THK AFF Grease | Mỡ THK AFF Grease Japan tại Việt Nam

Mỡ công nghiệp THK AFF Grease | Mỡ THK AFF Grease Japan tại Việt Nam

Giá : Liên hệ

Mỡ công nghiệp THK AFF Grease sử dụng dầu tổng hợp cao cấp, chất tăng cường độ đặc gốc lithium và phụ gia đặc biệt. Nó đạt được khả năng chống lăn ổn định, ít phát sinh bụi và chống lăn tăn cao, ở mức độ mà các loại mỡ hút chân không thông thường hoặc mỡ tạo bụi thấp chưa đạt được.

 

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM