RỜ LE NGẮT NHANH VÀ CHỐT DÒNG Arteche - Arteche viet nam - relay Arteche - Thiet bi Arteche

RỜ LE NGẮT NHANH VÀ CHỐT DÒNG Arteche - Arteche viet nam - relay Arteche - Thiet bi Arteche

RỜ LE NGẮT NHANH VÀ CHỐT DÒNG (F86) - Type: BJ-8
Relay cắt nhanh RF-4R, RF-4XR, RJ-8R, RJ-8XR
High voltage instrument transformers
Medium voltage outdoor instrument transformers
Model : EN-45545-2
Model : EN-50205
Tiêu chuẩn áp dụng IEC60044-2.
  Loại lắp đặt trong nhà, cách điện Exopy
 -  Điện áp đến 36kV
 -  Dòng điện định mức đến 4000A
 -  Dòng cắt ngắn mạch đến 40kA/3s
 -  Dung lượng phụ tải thứ cấp 30VA
Giá : Liên hệ
Arteche Viet Nam
Arteche Viet Nam RỜ LE NGẮT NHANH VÀ CHỐT DÒNG (F86) - Type: BJ-8
High voltage instrument transformers Relay cắt nhanh RF-4R, RF-4XR, RJ-8R, RJ-8XR
IEC Medium Voltage Instrument Transformers High voltage instrument transformers
IEC Medium Voltage Instrument Transformers Medium voltage outdoor instrument transformers
IEEE/ANSI Transformadores de Medida Media Tensión Model : EN-45545-2
IEEE/ANSI Medium Voltage Instrument Transformers Model : EN-50205
IEC61850 Digital Grid Tiêu chuẩn áp dụng IEC60044-2.
IEC61850 Digital Grid   Loại lắp đặt trong nhà, cách điện Exopy
Medium voltage sensors  -  Điện áp đến 36kV
Railway relays  -  Dòng điện định mức đến 4000A
Railway relays  -  Dòng cắt ngắn mạch đến 40kA/3s
Máy biến áp dụng cụ điện áp cao  -  Dung lượng phụ tải thứ cấp 30VA
Máy biến áp trung thế IEC  
Máy biến áp trung thế IEC  
Công cụ chuyển đổi của IEEE / ANSI de Medida  
Máy biến áp dụng cụ trung áp của IEEE / ANSI  
Lưới kỹ thuật số IEC61850  
Lưới kỹ thuật số IEC61850  
Cảm biến trung thế  
Rơle đường sắt  
Rơle đường sắt  
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM