Tấm vải mòn Koyo Sha #100 | Polishing cloth sheet #100 | Koyo-Sha VietNam -

Tấm vải mòn Koyo Sha #100 | Polishing cloth sheet #100 | Koyo-Sha VietNam -

Item: #40 #60 #100 #120 #180 #240 #320 #400 #600    
<Kích thước tiêu chuẩn>: 230mm x 280mm * 50 tờ mỗi ống tay áo

 

 

Giá : Liên hệ

Tấm vải mòn Koyo Sha #100 - tấm vải mài mòn Koyo có sạn gốc # "0" tương ứng với # 800, và nó được đón nhận bởi những khách hàng tìm kiếm bề mặt bóng đẹp và sáng bóng.

Item: #40 #60 #100 #120 #180 #240 #320 #400 #600    
<Kích thước tiêu chuẩn>: 230mm x 280mm * 50 tờ mỗi ống tay áo

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM