Thiết bị phân tích chất lỏng JUMO chính hãng tại Việt Nam

Thiết bị phân tích chất lỏng JUMO chính hãng tại Việt Nam

Dương Triều Anh – chúng tôi cung cấp hơn 1 ngàn thiết bị phụ tùng cho khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về thiết bị phân tích chất lỏng JUMO

Giá : Liên hệ

Thiết bị phân tích chất lỏng JUMO
Dòng sản phẩm đo lường phân tích của JUMO tập trung vào các đại lượng đo lường hóa học và điện hóa quan trọng nhất trong môi trường lỏng. Điều này bao gồm giá trị pH, thế oxy hóa khử, và amoniac cũng như độ dẫn điện, oxy hòa tan, độ đục, clo tự do, clo tổng, clo đioxit, ozon, hydrogen peroxide và axit peracetic.

Cảm biến và thiết bị đo lường của JUMO được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm nước uống, dịch vụ và chế biến nước. Ngày nay, JUMO là một trong những nhà sản xuất thiết bị đo lường hàng đầu và cảm biến (bao gồm cả phụ kiện) cho các đại lượng đo điện hóa.

model thông dụng

Type 901020, 901030, 901120, 902020, 902023, 902030, 902120, 902123, 902820, 901150, 901190, 901210, 902050, 902150, 902153, 902190, 902210, 902350, 902930, 902931, 707060, 902040, 902044, 902424, 902425, 902434, 902435, 902810, 902815, 902915, 902940,902520, 904001, 904002, 904003, 906121, 906122, 906123, 906124, 906125, 602021, 603070, 608002, 201005, 201020, 201021, 201030, 201050, 202760, 202761, 202922, 202923, 202924, 202925, 202928, 202930, 202931, 202941, 202942, 202943, 201040, 202610, 202613, 202614, 202630, 202631, 202634, 202636, 202637, 202670, 202755, 202756, 202723, 202731, 202732, 202560, 202565, 202566, 202568, 202551, 202552, 202553,202580, 202581, 201021, 202705, 201026, 202705, 201085, 202705, 203590, 202580, 202581, 705001, 404410, 405101, 401002, 401005, 401008, 401009, 401010, 401011, 401012, 401020, 401021, 401050, 404710, 405052, 405054, 402050, 402058, 404366, 404753, 403022, 403023, 403025, 403026, 402060, 409772, 409774, 409776, 409778, 409780, 409782, 409784, 401015, 402090, 404391, 404392, 404393

website: http://tudonghoachinhhang.com/

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM