VORTEX-721-35H | VORTEX COOLERS-721-35H | Vortex Coolers 797 | Máy làm mát Vortex | PANEL GUARD-770

VORTEX-721-35H | VORTEX COOLERS-721-35H | Vortex Coolers 797 | Máy làm mát Vortex | PANEL GUARD-770

DTA JSC chuyên cung cấp các sản phẩm làm mát chính hãng Vortec tại Việt Nam. Hiện chúng tôi đang cung cấp máy làm mát Vortec 711, Vortex Coolers 770, máy làm mát Vortec 790, máy làm mát Vortec 7870, máy làm mát Vortec 7875, máy làm mát Vortec 730, máy làm mát Vortec 721, 701, máy làm mát Vortec 727-35H, Vortex Coolers 727SS-35H, Vortex Coolers 737SS, Vortex Coolers 787-35H, Vortec 787SS-35H, máy làm mát Vortec 797SS-35H…

Giá : Liên hệ

Máy làm mát Vortex (Vortex Coolers) model 721-35H hiện có sẵn các bộ làm mát vỏ xoáy tiêu chuẩn trong các phiên bản NEMA 12, NEMA 4 và NEMA 4X, và có thể được mua với một bộ điều nhiệt điện hoặc không có bộ điều nhiệt (chạy liên tục).

. Available.in.electric.thermostat.or.non-thermostat. models.

. Maintain.enclosure.temperatures.within.+/-.3.deg.F.(1.6.deg.C).with.electric.thermostat.models.

. Cooling.capacities.ranging.from.400.BTU/hr.to.5000. BTU/hr.(117.to.1465.watts)

. Available.in.NEMA.12,.NEMA.4.and.NEMA.4X.models.

DTA JSC chuyên cung cấp các sản phẩm làm mát chính hãng Vortec tại Việt Nam. Hiện chúng tôi đang cung cấp máy làm mát Vortec 711, Vortex Coolers 770, máy làm mát Vortec 790, máy làm mát Vortec 7870, máy làm mát Vortec 7875, máy làm mát Vortec 730, máy làm mát Vortec 721, 701, máy làm mát Vortec 727-35H, Vortex Coolers 727SS-35H, Vortex Coolers 737SS, Vortex Coolers 787-35H, Vortec 787SS-35H, máy làm mát Vortec 797SS-35H…

Một số model chính hãng của máy làm mát Vortec thông dụng trong các nhà máy:

Máy làm mát Vortec 701 Panel Guard Vortex Cooler
Vortex Coolers 711 Vortex Cooler
Vortec Viet Nam 721 Vortex Cooler
Nha cung cap Vortec chinh hang 727 Vortex Cooler
Vortec chinh hang tai viet nam 730 Vortex Cooler
Máy làm mát Vortec 737 Vortex Cooler
Vortex Coolers 740 Vortex Cooler
Vortec Viet Nam 747 Vortex Cooler
Nha cung cap Vortec chinh hang 750 Vortex Cooler
Vortec chinh hang tai viet nam 760 Vortex Cooler
Máy làm mát Vortec 770 Panel Guard Vortex Cooler
Vortex Coolers 780 Vortex Cooler
Vortec Viet Nam 785 Vortex Cooler
Nha cung cap Vortec chinh hang 787 Vortex Cooler
Vortec chinh hang tai viet nam 790 Vortex Cooler
Máy làm mát Vortec 795 Vortex Cooler
Vortex Coolers 797 Vortex Cooler
Vortec Viet Nam 7870 Dual Vortex Cooler
Nha cung cap Vortec chinh hang 7875 Dual Vortex Cooler
Vortec chinh hang tai viet nam 7970 Dual Vortex Cooler
Máy làm mát Vortec 7975 Dual Vortex Cooler
Vortex Coolers 701-15H Panel Guard Vortex Cooler
Vortec Viet Nam 701-35H Panel Guard Vortex Cooler
Nha cung cap Vortec chinh hang 721-15H Vortex Cooler
Vortec chinh hang tai viet nam 721-35H Vortex Cooler
Máy làm mát Vortec 727-15H Vortex Cooler
Vortex Coolers 727-35H Vortex Cooler
Vortec Viet Nam 727SS Vortex Cooler
Nha cung cap Vortec chinh hang 727SS-15H Vortex Cooler
Vortec chinh hang tai viet nam 727SS-35H Vortex Cooler
Máy làm mát Vortec 737SS Vortex Cooler
Vortex Coolers 747SS Vortex Cooler
Vortec Viet Nam 770-15H Panel Guard Vortex Cooler
Nha cung cap Vortec chinh hang 770-35H Panel Guard Vortex Cooler
Vortec chinh hang tai viet nam 787-35H Vortex Cooler
Máy làm mát Vortec 7875SS Dual Vortex Cooler
Vortex Coolers 787SS Vortex Cooler
Vortec Viet Nam 787SS-35H Vortex Cooler
Nha cung cap Vortec chinh hang 797-35H Vortex Cooler
Vortec chinh hang tai viet nam 7975SS Dual Vortex Cooler
Máy làm mát Vortec 797SS Vortex Cooler
Vortex Coolers 797SS-35H Vortex Cooler

Các ứng dụng khi sử dụng máy làm mát Vortec:

Bộ làm mát Vortec có vỏ bọc đảm bảo vỏ, tủ và bảng điện vẫn hoạt động bằng cách:

- Giữ mát thiết bị điện tử

- Ngăn chặn máy cắt bị vấp

- Làm mát vỏ bọc vòng kín

- Ngăn chất ô nhiễm xâm nhập

- Điều áp nhẹ ngăn bụi, nước và các mảnh vụn xâm nhập vào.

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM