WENGLOR viet nam , Cam bien do chat long, cam bien quang, Relay an toàn , Đọc tất cả mã vạch 1D/2D  ...

WENGLOR viet nam , Cam bien do chat long, cam bien quang, Relay an toàn , Đọc tất cả mã vạch 1D/2D  ...

Cảm biến tiệm cận
Camera thông minh & xử lý ảnh
Kỹ thuật an toàn
Máy quét mã vạch và 1D/2D
Truyền thông trong công nghiệp
Wenglor || Bộ quét mã vạch 1D/2D tốc độ cao C5PC
Đọc tất cả mã vạch 1D/2D phổ biến như code 128
Quét các mã vạch 1D/2D trên tất cả bề mặt
Giá : Liên hệ
WENGLOR viet nam
Wenglor
Các cảm biến 2D/3D
Các phụ kiện
Cảm biến đo chất lỏng
Cảm biến quang
Cảm biến siêu âm
Cảm biến tiệm cận
Camera thông minh & xử lý ảnh
Kỹ thuật an toàn
Máy quét mã vạch và 1D/2D
Truyền thông trong công nghiệp
Wenglor || Bộ quét mã vạch 1D/2D tốc độ cao C5PC
Đọc tất cả mã vạch 1D/2D phổ biến như code 128
Quét các mã vạch 1D/2D trên tất cả bề mặt
Cảm biến tiệm cận với Correction Factor 1 kiểu Non Flush I1QA002
Khoảng cách chuyển mạch, tần số chuyển mạch và dãy nhiệt độ hoạt động thuộc hàng cao nhất trên thị trường hiện nay
Cảm biến tiệm cận với Correction Factor 1 kiểu flush I1QA001
Cảm biến tiệm cận với Correction Factor 1 kiểu Non Flush I18A002
Cảm biến tiệm cận với Correction Factor 1 kiểu flush I18A001
Bộ kết nối Ethernet
2 cổng Ethernet công nghiệp
8 port I/O số
Relay an toàn
Cảm biến màn chắn an toàn
Wenglor || Bộ quét mã vạch 1D/2D 
Đọc tất cả mã vạch 1D/2D 
Cảm biến tiết diện 2D/3D
Cảm biến đo nhiệt độ
Cảm biến đo dòng chảy
Cảm biến điện cảm với ngõ ra analog
Cảm biến điện cảm với ngõ ra analog 
Cảm biến điện cảm đo nhiệt độ từ −60 to +450° C
Cảm biến khoảng cách hiệu suất cao
Cảm biến siêu âm U1KT001 siêu nhỏ
Siêu bền, cực chính xác
Fork Sensor – Cảm biến siêu âm phát hiện nhãn
Cảm biến cho hệ thống băng tải con lăn
Cảm biến cho hệ thống băng tải 
Cảm biến đo độ tương phản của vật
Retro-Reflex Sensors 
Smart camera weQube B50M001

 

HD03NB3 UC66PA3
HD03PA UC66PCV3
HD03PA3 UC88PCV3
OTDK502A0002 UF55VC/TCH
OTDK502A0091 UF55VC/TCH3
OTM502C0002 UF66PA3
OTWK502A0002 UF66PCV3
OTWK502A0091 UF66VCF3
T1FL06VB UF87NA3
T1FL06VD UF87PA3
TB06PC7 UF87PCV3
TB06PC7K UF88PA3
TC22PA3 UF88VCF3
TC55NA3 UM55NCT2
TC55PA3 UM55PA2
TC66PA3 UM55PCT2
TC66PC3 UM55PCV2
TD11PA3 US87PCV
TF55PA3S172 US87PCV3
TF88PA3 OTII802C0103
TF88PA3S201 OTII802C0203
TK55PA7 UMD123U035
TM11PCT2 UMD402U035
TM22PA2 IB030CT50VB3
TM55PA2 IB030CT50VD3
TM55PCT2 IB040DE65UB3
TO11PB3 IB040DE65UD3
TO22PB IW070RM65MG3
TO22PB3 IX080CM65MG3
TO22PD3 ISQ150BK00A3
TR55PCT2 ISQ250NK00A3
TW66PA3 ISQ150BK01A3
CP25QXVT80 ISQ250NK01A3
CP70QXVT80 IB120NM65VA3
HB03PBT7 IM040QM60VB8
HB03PBT7K IB020BM60VD3
HB03PDT7K IB040BM37TB
HD11PA3 BS40C0W20
HD11PC3 BS40M0I20
HD11PCV3 BR40M1I10
HD12NCT3 BR40M1R10
HD12PCT3 BKS0M0A40
HK12NA BVC0A0A31
HK12NA7 ZFFI09-02
HK12PA ZFFW09-01
HK12PA7 ZFRB11-01
HK12PB8 ZFRG11-01
HK12PCT7 ZFSB08-01
HK12PD8 ZFSB10-01
HM24PA2 BLN0H1R10
HM24PCT2 BLN0L1R10
HN22NA3 FIS-0003-0103
HN22PA FIS-0003-0104
HN22PA3 FIS-0003-0105
HN22PBV3 FIS-0003-0106
HN24PA3 FIS-0870-0107
HN33PA FIS-0870-0108
HN33PA3 FIS-6100-0123
HN33PBV3 FIS-6100-0125
HN55PA3 FIS-0004-0101
HN55PBV3 FIS-0004-0102
HN70PA3 SL2-00NE000H2
HO08PA SL2-00NE000H3
HO08PA3 SS2-00VA000R2
HR12PCT2 SS2-00VA000R3
HT77PA3 SG2-30BE021C2
HT77PBV3 SG2-30BE039C2
HT80PA3 SG2-00AA000H2
HT80PBV3 SG2-00AA000R2
HW11PA3 SG2-14IE015C1
HW11PCV3 SG2-14IE030C1
HW12PCT3 SG2-30IE015C1
OCP162P0150P SG2-30IE030C1
OCP242X0135 SG4-14IE015C1
OCP352P0150P SG4-14IE030C1
OCP662P0150P SG4-30IE015C1
OCP662X0080 SG4-30IE030C1
OCP662X0135 SB2-30IE090C1
OCP801P0150P SB2-30IS090C1
OHD202A0103 SB4-30IE090C1
OHM152B0002 SB4-30IS090C1
OHN252B0003 SG4-00VA000R2
OHP102B0003 SZ000EG125NN01
OHP551B0003 SZ000EG170NN01
OYK801A0107 SZ000EU125NN01
YD24NA3 SZ000EU170NN01
YD24PA3 S13W-2M
YD24PBV3 S23-10M
YK12NA7 BW80-ME
YK12PA7 OPT70N
YK12PB8 BG2SG2V3-2M
YM22PA2 BG2V1P-N-2M
YM22PBV2 ZAA02R501
YM22PCT2 ZAA02R502
YN33PA3 ZAC45FN01
YN33PBV3 ZAC50PN01
YN44PA3 ZAI02PN01
YN44PBV3 ZAI72AN01
YO11PA3 ZAI72BN01
YP05PA3 ZAG45EN01
YP05PBV3 ZAG45FN01
YP09PA3 A232
YP09PBV3 A485-232
YR24PCT2 Reflectors
YW24NA3 RE18040BA
YW24PA3 RE3220BM
OUM502C0002 BEF-SET-36
UC44PC3S421 BS1
UC55PCV3 AW02
FISZ-HAND02 FN04
FISZ-HAND03 NT01
IW050BM65VB3 NT07
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM