Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 

Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 

Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
Giá : Liên hệ
Cầu chì Efen Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 2A GG AC400V AK 000 2 3 NH-SI 000 2A GG AC400V AK 35401-0020 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 4A GG AC400V AK 000 4 3 NH-SI 000 4A GG AC400V AK 35401-0040 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 6A GG AC400V AK 000 6 3 NH-SI 000 6A GG AC400V AK 35401-0060 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 10A GG AC400V AK 000 10 3 NH-SI 000 10A GG AC400V AK 35401-0100 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 16A GG AC400V AK 000 16 3 NH-SI 000 16A GG AC400V AK 35401-0160 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 20A GG AC400V AK 000 20 3 NH-SI 000 20A GG AC400V AK 35401-0200 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 25A GG AC400V AK 000 25 3 NH-SI 000 25A GG AC400V AK 35401-0250 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 32A GG AC400V AK 000 32 3 NH-SI 000 32A GG AC400V AK 35401-0320 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 35A GG AC400V AK 000 35 3 NH-SI 000 35A GG AC400V AK 35401-0350 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 50A GG AC400V AK 000 50 3 NH-SI 000 50A GG AC400V AK 35401-0500 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 63A GG AC400V AK 000 63 3 NH-SI 000 63A GG AC400V AK 35401-0630 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 80A GG AC400V AK 000 80 3 NH-SI 000 80A GG AC400V AK 35401-0800 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 100A GG AC400V AK 000 100 3 NH-SI 000 100A GG AC400V AK 35401-1000 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 63A GG AC400V AK 00 63 3 NH-SI 00 63A GG AC400V AK 35402-0630 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 80A GG AC400V AK 00 80 3 NH-SI 00 80A GG AC400V AK 35402-0800 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 100A GG AC400V AK 00 100 3 NH-SI 00 100A GG AC400V AK 35402-1000 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 125A GG AC400V AK 00 125 3 NH-SI 00 125A GG AC400V AK 35402-1250 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 160A GG AC400V AK 00 160 3 NH-SI 00 160A GG AC400V AK 35402-1600 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/16A GG AC400V AK 1 16 3 NH-SI 1/ 16A GG AC400V AK 35403-0160 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/20A GG AC400V AK 1 20 3 NH-SI 1/ 20A GG AC400V AK 35403-0200 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/25A GG AC400V AK 1 25 3 NH-SI 1/ 25A GG AC400V AK 35403-0250 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/32A GG AC400V AK 1 32 3 NH-SI 1/ 32A GG AC400V AK 35403-0320 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/35A GG AC400V AK 1 35 3 NH-SI 1/ 35A GG AC400V AK 35403-0350 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/40A GG AC400V AK 1 40 3 NH-SI 1/ 40A GG AC400V AK 35403-0400 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/50A GG AC400V AK 1 50 3 NH-SI 1/ 50A GG AC400V AK 35403-0500 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/63A GG AC400V AK 1 63 3 NH-SI 1/ 63A GG AC400V AK 35403-0630 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/80A GG AC400V AK 1 80 3 NH-SI 1/ 80A GG AC400V AK 35403-0800 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/100A GG AC400V AK 1 100 3 NH-SI 1/ 100A GG AC400V AK 35403-1000 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1 125A GG AC400V AK 1 125 3 NH-SI 1 125A GG AC400V AK 35403-1250 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1 160A GG AC400V AK 1 160 3 NH-SI 1 160A GG AC400V AK 35403-1600 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1 200A GG AC400V AK 1 200 3 NH-SI 1 200A GG AC400V AK 35403-2000 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1 224A GG AC400V AK 1 224 3 NH-SI 1 224A GG AC400V AK 35403-2240 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1 250A GG AC400V AK 1 250 3 NH-SI 1 250A GG AC400V AK 35403-2500 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/35A GG AC400V AK 2 35 3 NH-SI 2/ 35A GG AC400V AK 35404-0350 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/50A GG AC400V AK 2 50 3 NH-SI 2/ 50A GG AC400V AK 35404-0500 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/63A GG AC400V AK 2 63 3 NH-SI 2/ 63A GG AC400V AK 35404-0630 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/80A GG AC400V AK 2 80 3 NH-SI 2/ 80A GG AC400V AK 35404-0800 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/100A GG AC400V AK 2 100 3 NH-SI 2/ 100A GG AC400V AK 35404-1000 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/125A GG AC400V AK 2 125 3 NH-SI 2/ 125A GG AC400V AK 35404-1250 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/160A GG AC400V AK 2 160 3 NH-SI 2/ 160A GG AC400V AK 35404-1600 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/200A GG AC400V AK 2 200 3 NH-SI 2/ 200A GG AC400V AK 35404-2000 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/224A GG AC400V AK 2 224 3 NH-SI 2/ 224A GG AC400V AK 35404-2240 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/250A GG AC400V AK 2 250 3 NH-SI 2/ 250A GG AC400V AK 35404-2500 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2 315A GG AC400V AK 2 315 3 NH-SI 2 315A GG AC400V AK 35404-3150 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2 355A GG AC400V AK 2 355 3 NH-SI 2 355A GG AC400V AK 35404-3550 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2 400A GG AC400V AK 2 400 3 NH-SI 2 400A GG AC400V AK 35404-4000 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3/250A GG AC400V AK 3 250 1 NH-SI 3/ 250A GG AC400V AK Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 2A GG AC400V LI AK 000 2 3 NH-SI 000 2A GG AC400V LI AK 35406-0020 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 4A GG AC400V LI AK 000 4 3 NH-SI 000 4A GG AC400V LI AK 35406-0040 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 6A GG AC400V LI AK 000 6 3 NH-SI 000 6A GG AC400V LI AK 35406-0060 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 10A GG AC400V LI AK 000 10 3 NH-SI 000 10A GG AC400V LI AK 35406-0100 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 16A GG AC400V LI AK 000 16 3 NH-SI 000 16A GG AC400V LI AK 35406-0160 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 20A GG AC400V LI AK 000 20 3 NH-SI 000 20A GG AC400V LI AK 35406-0200 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 25A GG AC400V LI AK 000 25 3 NH-SI 000 25A GG AC400V LI AK 35406-0250 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 32A GG AC400V LI AK 000 32 3 NH-SI 000 32A GG AC400V LI AK 35406-0320 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 35A GG AC400V LI AK 000 35 3 NH-SI 000 35A GG AC400V LI AK 35406-0350 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 40A GG AC400V LI AK 000 40 3 NH-SI 000 40A GG AC400V LI AK 35406-0400 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 50A GG AC400V LI AK 000 50 3 NH-SI 000 50A GG AC400V LI AK 35406-0500 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 63A GG AC400V LI AK 000 63 3 NH-SI 000 63A GG AC400V LI AK 35406-0630 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 80A GG AC400V LI AK 000 80 3 NH-SI 000 80A GG AC400V LI AK 35406-0800 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 100A GG AC400V LI AK 000 100 3 NH-SI 000 100A GG AC400V LI AK 35406-1000 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 63A GG AC400V LI AK 00 63 3 NH-SI 00 63A GG AC400V LI AK 35407-0630 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 80A GG AC400V LI AK 00 80 3 NH-SI 00 80A GG AC400V LI AK 35407-0800 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 100A GG AC400V LI AK 00 100 3 NH-SI 00 100A GG AC400V LI AK 35407-1000 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 125A GG AC400V LI AK 00 125 3 NH-SI 00 125A GG AC400V LI AK 35407-1250 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 160A GG AC400V LI AK 00 160 3 NH-SI 00 160A GG AC400V LI AK 35407-1600 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/ 16A GG AC400V LI AK 1 16 3 NH-SI 1/ 16A GG AC400V LI AK 35408-0160 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/ 20A GG AC400V LI AK 1 20 3 NH-SI 1/ 20A GG AC400V LI AK 35408-0200 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/ 25A GG AC400V LI AK 1 25 3 NH-SI 1/ 25A GG AC400V LI AK 35408-0250 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/ 32A GG AC400V LI AK 1 32 3 NH-SI 1/ 32A GG AC400V LI AK 35408-0320 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/ 35A GG AC400V LI AK 1 35 3 NH-SI 1/ 35A GG AC400V LI AK 35408-0350 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/ 40A GG AC400V LI AK 1 40 3 NH-SI 1/ 40A GG AC400V LI AK 35408-0400 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/ 50A GG AC400V LI AK 1 50 3 NH-SI 1/ 50A GG AC400V LI AK 35408-0500 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/ 63A GG AC400V LI AK 1 63 3 NH-SI 1/ 63A GG AC400V LI AK 35408-0630 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/ 80A GG AC400V LI AK 1 80 3 NH-SI 1/ 80A GG AC400V LI AK 35408-0800 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/ 100A GG AC400V LI AK 1 100 3 NH-SI 1/ 100A GG AC400V LI AK 35408-1000 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1 125A GG AC400V LI AK 1 125 3 NH-SI 1 125A GG AC400V LI AK 35408-1250 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1 160A GG AC400V LI AK 1 160 3 NH-SI 1 160A GG AC400V LI AK 35408-1600 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1 200A GG AC400V LI AK 1 200 3 NH-SI 1 200A GG AC400V LI AK 35408-2000 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1 224A GG AC400V LI AK 1 224 3 NH-SI 1 224A GG AC400V LI AK 35408-2240 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1 250A GG AC400V LI AK 1 250 3 NH-SI 1 250A GG AC400V LI AK 35408-2500 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 2A GG AC500V AK 000 2 3 NH-SI 000 2A GG AC500V AK 35000-0020 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 4,0A GG AC500V AK 000 4 3 NH-SI 000 4,0A GG AC500V AK 35000-0040 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 6A GG AC500V AK 000 6 3 NH-SI 000 6A GG AC500V AK 35000-0060 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 10A GG AC500V AK 000 10 3 NH-SI 000 10A GG AC500V AK 35000-0100 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 16A GG AC500V AK 000 16 3 NH-SI 000 16A GG AC500V AK 35000-0160 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 20A GG AC500V AK 000 20 3 NH-SI 000 20A GG AC500V AK 35000-0200 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 25A GG AC500V AK 000 25 3 NH-SI 000 25A GG AC500V AK 35000-0250 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 32A GG AC500V AK 000 32 3 NH-SI 000 32A GG AC500V AK 35000-0320 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 35A GG AC500V AK 000 35 3 NH-SI 000 35A GG AC500V AK 35000-0350 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 40A GG AC500V AK 000 40 3 NH-SI 000 40A GG AC500V AK 35000-0400 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 50A GG AC500V AK 000 50 3 NH-SI 000 50A GG AC500V AK 35000-0500 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 63A GG AC500V AK 000 63 3 NH-SI 000 63A GG AC500V AK 35000-0630 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 80A GG AC500V AK 000 80 3 NH-SI 000 80A GG AC500V AK 35000-0800 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 100A GG AC500V AK 000 100 3 NH-SI 000 100A GG AC500V AK 35000-1000 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 25A GG AC500V AK 00 16 3 NH-SI 00 16A GG AC500V AK 35011-0050 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 25A GG AC500V AK 00 20 3 NH-SI 00 20A GG AC500V AK 35011-0060 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 25A GG AC500V AK 00 25 3 NH-SI 00 25A GG AC500V AK 35011-0070 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 32A GG AC500V AK 00 32 3 NH-SI 00 32A GG AC500V AK 35011-0080 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 35A GG AC500V AK 00 35 3 NH-SI 00 35A GG AC500V AK 35011-0090 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 40A GG AC500V AK 00 40 3 NH-SI 00 40A GG AC500V AK 35011-0100 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 50A GG AC500V AK 00 50 3 NH-SI 00 50A GG AC500V AK 35011-0110 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 63A GG AC500V AK 00 63 3 NH-SI 00 63A GG AC500V AK 35011-0120 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 80A GG AC500V AK 00 80 3 NH-SI 00 80A GG AC500V AK 35011-0130 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 100A GG AC500V AK 00 100 3 NH-SI 00 100A GG AC500V AK 35011-0140 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 125A GG AC500V AK 00 125 3 NH-SI 00 125A GG AC500V AK 35011-0150 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 160A GG AC500V AK 00 160 3 NH-SI 00 160A GG AC500V AK 35011-1090 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/25A GG AC500V AK 1 25 3 NH-SI 1/ 25A GG AC500V AK 35035-0050 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/32A GG AC500V AK 1 32 3 NH-SI 1/ 32A GG AC500V AK 35035-1220 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/35A GG AC500V AK 1 35 3 NH-SI 1/ 35A GG AC500V AK 35035-0060 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/40A GG AC500V AK 1 40 3 NH-SI 1/ 40A GG AC500V AK 35035-1230 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/50A GG AC500V AK 1 50 3 NH-SI 1/ 50A GG AC500V AK 35035-0070 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/63A GG AC500V AK 1 63 3 NH-SI 1/ 63A GG AC500V AK 35035-0080 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/80A GG AC500V AK 1 80 3 NH-SI 1/ 80A GG AC500V AK 35035-0090 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/100A GG AC500V AK 1 100 3 NH-SI 1/ 100A GG AC500V AK 35035-0100 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/125A GG AC500V AK 1 125 3 NH-SI 1 125A GG AC500V AK 35035-0110 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/160A GG AC500V AK 1 160 3 NH-SI 1 160A GG AC500V AK 35035-0120 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1 200A GG AC500V AK 1 200 3 NH-SI 1 200A GG AC500V AK 35035-0130 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1 224A GG AC500V AK 1 224 3 NH-SI 1 224A GG AC500V AK 35035-0140 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1 250A GG AC500V AK 1 250 3 NH-SI 1 250A GG AC500V AK 35035-0150 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/25A GG AC500V AK 2 25 3 NH-SI 2/ 25A GG AC500V AK 35054-0010 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/35A GG AC500V AK 2 35 3 NH-SI 2/ 35A GG AC500V AK 35054-0020 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/50A GG AC500V AK 2 50 3 NH-SI 2/ 50A GG AC500V AK 35054-0030 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/63A GG AC500V AK 2 63 3 NH-SI 2/ 63A GG AC500V AK 35054-0040 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/80A GG AC500V AK 2 80 3 NH-SI 2/ 80A GG AC500V AK 35054-0050 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/100A GG AC500V AK 2 100 3 NH-SI 2/ 100A GG AC500V AK 35054-0060 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/125A GG AC500V AK 2 125 3 NH-SI 2/ 125A GG AC500V AK 35054-0070 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/160A GG AC500V AK 2 160 3 NH-SI 2/ 160A GG AC500V AK 35054-0080 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/200A GG AC500V AK 2 200 3 NH-SI 2/ 200A GG AC500V AK 35054-0090 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/224A GG AC500V AK 2 224 3 NH-SI 2/ 224A GG AC500V AK 35054-0100 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/250A GG AC500V AK 2 250 3 NH-SI 2/ 250A GG AC500V AK 35054-0110 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2 300A GG AC500V AK 2 300 3 NH-SI 2 300A GG AC500V AK 35054-0120 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2 315A GG AC500V AK 2 315 3 NH-SI 2 315A GG AC500V AK 35054-0130 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2 355A GG AC500V AK 2 355 3 NH-SI 2 355A GG AC500V AK 35054-0140 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2 400A GG AC500V AK 2 400 3 NH-SI 2 400A GG AC500V AK 35054-0150 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3/63A GG AC500V AK 3 63 3 NH-SI 3/ 63A GG AC500V AK 35078-0340 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3/80A GG AC500V AK 3 80 3 NH-SI 3/ 80A GG AC500V AK 35078-0350 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3/100A GG AC500V AK 3 100 3 NH-SI 3/ 100A GG AC500V AK 35078-0360 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3/125A GG AC500V AK 3 125 3 NH-SI 3/ 125A GG AC500V AK 35078-0370 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3/160A GG AC500V AK 3 160 3 NH-SI 3/ 160A GG AC500V AK 35078-0380 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3/200A GG AC500V AK 3 200 3 NH-SI 3/ 200A GG AC500V AK 35078-0390 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3/224A GG AC500V AK 3 224 3 NH-SI 3/ 224A GG AC500V AK 35078-0400 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3/250A GG AC500V AK 3 250 3 NH-SI 3/ 250A GG AC500V AK 35078-0410 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3/300A GG AC500V AK 3 300 3 NH-SI 3/ 300A GG AC500V AK 35078-0190 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3/315A GG AC500V AK 3 315 3 NH-SI 3/ 315A GG AC500V AK 35078-0010 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3/355A GG AC500V AK 3 355 3 NH-SI 3/ 355A GG AC500V AK 35078-0020 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3/400A GG AC500V AK 3 400 3 NH-SI 3/ 400A GG AC500V AK 35078-0030 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3 500A GG AC500V AK 3 500 3 NH-SI 3 500A GG AC500V AK 35078-0050 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3 630A GG AC500V AK 3 630 3 NH-SI 3 630A GG AC500V AK 35078-0060 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 4A 400A GG AC500V 4a 400 3 NH-SI 4A 400A GG AC500V 35097-0120 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 4A 500A GG AC500V 4a 500 3 NH-SI 4A 500A GG AC500V 35097-0010 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 4A 630A GG AC500V 4a 630 3 NH-SI 4A 630A GG AC500V 35097-0020 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 4A 800A GG AC500V 4a 800 1 NH-SI 4A 800A GG AC500V 35097-0030 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 4A 1000A GG AC500V 4a 1000 1 NH-SI 4A 1000A GG AC500V 35097-0040 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 4A 1250A GG AC500V 4a 1250 1 NH-SI 4A 1250A GG AC500V 35097-0050 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 4A 1600A GG AC500V 4a 1600 1 NH-SI 4A 1600A GG AC500V 35097-0110 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 2A GG AC500V LI AK 000 2 10 NH-SI 000 2A GG AC500V LI AK 35001-0020 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 4,0A GG AC500V LI AK 000 4 10 NH-SI 000 4,0A GG AC500V LI AK 35001-0040 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 6A GG AC500V LI AK 000 6 10 NH-SI 000 6A GG AC500V LI AK 35001-0060 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 10A GG AC500V LI AK 000 10 10 NH-SI 000 10A GG AC500V LI AK 35001-0100 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 16A GG AC500V LI AK 000 16 10 NH-SI 000 16A GG AC500V LI AK 35001-0160 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 20A GG AC500V LI AK 000 20 10 NH-SI 000 20A GG AC500V LI AK 35001-0200 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 25A GG AC500V LI AK 000 25 10 NH-SI 000 25A GG AC500V LI AK 35001-0250 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 32A GG AC500V LI AK 000 32 10 NH-SI 000 32A GG AC500V LI AK 35001-0320 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 35A GG AC500V LI AK 000 35 10 NH-SI 000 35A GG AC500V LI AK 35001-0350 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 40A GG AC500V LI AK 000 40 10 NH-SI 000 40A GG AC500V LI AK 35001-0400 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 50A GG AC500V LI AK 000 50 10 NH-SI 000 50A GG AC500V LI AK 35001-0500 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 63A GG AC500V LI AK 000 63 10 NH-SI 000 63A GG AC500V LI AK 35001-0630 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 80A GG AC500V LI AK 000 80 10 NH-SI 000 80A GG AC500V LI AK 35001-0800 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 000 100A GG AC500V LI AK 000 100 10 NH-SI 000 100A GG AC500V LI AK 35001-1000 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 25A GG AC500V LI AK 00 25 3 NH-SI 00 25A GG AC500V LI AK 35165-0070 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 32A GG AC500V LI AK 00 32 3 NH-SI 00 32A GG AC500V LI AK 35165-0080 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 35A GG AC500V LI AK 00 35 3 NH-SI 00 35A GG AC500V LI AK 35165-0090 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 40A GG AC500V LI AK 00 40 3 NH-SI 00 40A GG AC500V LI AK 35165-0100 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 50A GG AC500V LI AK 00 50 3 NH-SI 00 50A GG AC500V LI AK 35165-0110 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 63A GG AC500V LI AK 00 63 3 NH-SI 00 63A GG AC500V LI AK 35165-0120 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 80A GG AC500V LI AK 00 80 3 NH-SI 00 80A GG AC500V LI AK 35165-0130 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 100A GG AC500V LI AK 00 100 3 NH-SI 00 100A GG AC500V LI AK 35165-0140 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 125A GG AC500V LI AK 00 125 3 NH-SI 00 125A GG AC500V LI AK 35165-0150 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 00 160A GG AC500V LI AK 00 160 3 NH-SI 00 160A GG AC500V LI AK 35165-0160 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/ 25A GG AC500V LI AK 1 25 3 NH-SI 1/ 25A GG AC500V LI AK 35204-0050 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/ 32A GG AC500V LI AK 1 32 3 NH-SI 1/ 32A GG AC500V LI AK 35204-0160 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/ 35A GG AC500V LI AK 1 35 3 NH-SI 1/ 35A GG AC500V LI AK 35204-0060 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/ 40A GG AC500V LI AK 1 40 3 NH-SI 1/ 40A GG AC500V LI AK 35204-0170 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/ 50A GG AC500V LI AK 1 50 3 NH-SI 1/ 50A GG AC500V LI AK 35204-0070 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/ 63A GG AC500V LI AK 1 63 3 NH-SI 1/ 63A GG AC500V LI AK 35204-0080 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/ 80A GG AC500V LI AK 1 80 3 NH-SI 1/ 80A GG AC500V LI AK 35204-0090 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1/ 100A GG AC500V LI AK 1 100 3 NH-SI 1/ 100A GG AC500V LI AK 35204-0100 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1 125A GG AC500V LI AK 1 125 3 NH-SI 1 125A GG AC500V LI AK 35204-0110 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1 160A GG AC500V LI AK 1 160 3 NH-SI 1 160A GG AC500V LI AK 35204-0120 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1 200A GG AC500V LI AK 1 200 3 NH-SI 1 200A GG AC500V LI AK 35204-0130 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1 224A GG AC500V LI AK 1 224 3 NH-SI 1 224A GG AC500V LI AK 35204-0140 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 1 250A GG AC500V LI AK 1 250 3 NH-SI 1 250A GG AC500V LI AK 35204-0150 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/ 63A GG AC500V LI AK 2 63 3 NH-SI 2/ 63A GG AC500V LI AK 35116-0040 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/ 80A GG AC500V LI AK 2 80 3 NH-SI 2/ 80A GG AC500V LI AK 35116-0050 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/ 100A GG AC500V LI AK 2 100 3 NH-SI 2/ 100A GG AC500V LI AK 35116-0060 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/ 125A GG AC500V LI AK 2 125 3 NH-SI 2/ 125A GG AC500V LI AK 35116-0070 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/ 160A GG AC500V LI AK 2 160 3 NH-SI 2/ 160A GG AC500V LI AK 35116-0080 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/ 200A GG AC500V LI AK 2 200 3 NH-SI 2/ 200A GG AC500V LI AK 35116-0090 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/ 224A GG AC500V LI AK 2 224 3 NH-SI 2/ 224A GG AC500V LI AK 35116-0100 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2/ 250A GG AC500V LI AK 2 250 3 NH-SI 2/ 250A GG AC500V LI AK 35116-0110 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2 300A GG AC500V LI AK 2 300 3 NH-SI 2 300A GG AC500V LI AK 35116-0120 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2 315A GG AC500V LI AK 2 315 3 NH-SI 2 315A GG AC500V LI AK 35116-0130 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2 355A GG AC500V LI AK 2 355 3 NH-SI 2 355A GG AC500V LI AK 35116-0140 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 2 400A GG AC500V LI AK 2 400 3 NH-SI 2 400A GG AC500V LI AK 35116-0150 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3/ 100A gG AC500V LI AK 3 100 3 NH-SI 3/ 100A gG AC500V LI AK 35420-1000 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3/ 125A gG AC500V LI AK 3 125 3 NH-SI 3/ 125A gG AC500V LI AK 35420-1250 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3/ 160A gG AC500V LI AK 3 160 3 NH-SI 3/ 160A gG AC500V LI AK 35420-1600 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3/ 200A gG AC500V LI AK 3 200 3 NH-SI 3/ 200A gG AC500V LI AK 35420-2000 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3/ 224A gG AC500V LI AK 3 224 3 NH-SI 3/ 224A gG AC500V LI AK 35420-2240 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3/ 250A gG AC500V LI AK 3 250 3 NH-SI 3/ 250A gG AC500V LI AK 35420-2500 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3/ 300A gG AC500V LI AK 3 300 3 NH-SI 3/ 300A gG AC500V LI AK 35420-3000 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3/ 315A GG AC500V LI AK 3 315 3 NH-SI 3/ 315A GG AC500V LI AK 35420-3150 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3/ 355A GG AC500V LI AK 3 355 3 NH-SI 3/ 355A GG AC500V LI AK 35420-3550 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3/ 400A GG AC500V LI AK 3 400 3 NH-SI 3/ 400A GG AC500V LI AK 35420-4000 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3 425A GG AC500V LI AK 3 425 3 NH-SI 3 425A GG AC500V LI AK 35420-4250 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3 425A GG AC500V LI AK 3 425 3 NH-SI 3 425A GG AC500V LI AK 35420-5000 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
NH-SI 3 630A GG AC500V LI AK 3 630 3 NH-SI 3 630A GG AC500V LI AK 35420-6300 Cầu chì Efen - Efen Fuse - Cầu chì sứ 
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM