Cầu chì Bussmann KTK-R-8 | Bussmann KTK-R-20 | Bussmann KTK-R-15 | KTK-R-2⁄10 | KTK-R-9 Bussmann | Bussmann Việt Nam

Cầu chì Bussmann KTK-R-8 | Bussmann KTK-R-20 | Bussmann KTK-R-15 | KTK-R-2⁄10 | KTK-R-9 Bussmann | Bussmann Việt Nam

Giá : Liên hệ

Là loại Cầu chì hoạt động nhanh
• Ống melamine
• Nắp cuối bằng đồng mạ niken
• UL được liệt kê để bảo vệ mạch nhánh
• Cầu chì loại từ chối phù hợp với cả tiêu chuẩn và kiểu loại bỏ.

Carton Qty. 10
Amp Rating 1⁄10–30
Volts — 600Vac
Amps — 1⁄10-30A
IR — 200kA Vac RMS Sym.
   — 20kA Vdc

Bussmann VietNam KTK-R-1⁄10 
Cau Chi Bussmann KTK-R-6⁄10 
Bussmann Fuse VN KTK-R-3-1⁄2 
Cầu chì Bussmann KTK-R-10
Chuyên cung cấp Bussmann  KTK-R-1⁄8 
Cầu chì Bussmann có sẵn KTK-R-3⁄4 
Bussmann VietNam KTK-R-4 
Cau Chi Bussmann KTK-R-12
Bussmann Fuse VN KTK-R-2⁄10 
Cầu chì Bussmann KTK-R-1 
Chuyên cung cấp Bussmann  KTK-R-5 
Cầu chì Bussmann có sẵn KTK-R-15
Bussmann VietNam KTK-R-1⁄4 
Cau Chi Bussmann KTK-R-1-1⁄2 
Bussmann Fuse VN KTK-R-6 
Cầu chì Bussmann KTK-R-20
Chuyên cung cấp Bussmann  KTK-R-3⁄10 
Cầu chì Bussmann có sẵn KTK-R-2 
Bussmann VietNam KTK-R-7 
Cau Chi Bussmann KTK-R-25
Bussmann Fuse VN KTK-R-4⁄10 
Cầu chì Bussmann KTK-R-2-1⁄2
Chuyên cung cấp Bussmann  KTK-R-8 
Cầu chì Bussmann có sẵn KTK-R-30
Bussmann VietNam KTK-R-1⁄2 
Cau Chi Bussmann KTK-R-3 
Bussmann Fuse VN KTK-R-9
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM