Cầu chì ETI 004236015 VVT-D 12kV 100A | ETI VVT-D 12kV 100A chính hãng tại Việt Nam | Eti Fuse VietNam

Cầu chì ETI 004236015 VVT-D 12kV 100A | ETI VVT-D 12kV 100A chính hãng tại Việt Nam | Eti Fuse VietNam

DTA JSC chuyên cung cấp các loại cầu chì ETI 004236015 VVT-D 12kV 100A chính hãng của tại Việt Nam.

Giá : Liên hệ

Thông số của cầu chì ETI 004236015 VVT-D 12kV 100A:

ETI Code: 004236015
Description: VVT-D 12kV/100A
Class name: Fuse link
Type: VVT-D
Rated current (A): 100
Rated AC voltage (V): 12000
Breaking capacity AC (kA): 63
Indicator: 80N THERMO
Qty. packaking:3
Weight product : 3.8 kg
 

Một số model của hãng ETI được thông dụng tại Việt Nam:

Eti Polam Fuse 002610001 Fuse: cầu chì; gG; 2A; 400VAC; hình trụ, công nghiệp; 8x31mm
Cầu chì ETI chính hãng 002610003 Fuse: cầu chì; gG; 4A; 400VAC; hình trụ, công nghiệp; 8x31mm
Nhà cung cấp cầu chì ETI VietNam 002610005 Fuse: cầu chì; gG; 6A; 400VAC; hình trụ, công nghiệp; 8x31mm
Eti Polam Fuse VietNam 002610006 Fuse: cầu chì; gG; 8A; 400VAC; hình trụ, công nghiệp; 8x31mm
Eti Polam Fuse VietNam 002610008 Fuse: cầu chì; gG; 12A; 400VAC; hình trụ, công nghiệp; 8x31mm
Eti Polam Fuse VietNam 002610011 Fuse: cầu chì; gG; 20A; 400VAC; hình trụ, công nghiệp; 8x31mm
Eti Polam Fuse VietNam 002610013 Fuse: cầu chì; gG; 25A; 400VAC; hình trụ, công nghiệp; 8x31mm
Eti Polam Fuse VietNam B8X31S-16A Fuse: cầu chì; gG; 16A; 400VAC; gốm, hình trụ, công nghiệp
Eti Polam Fuse B8X31S-10A Fuse: cầu chì; gG; 10A; 400VAC; gốm, hình trụ, công nghiệp
Cầu chì ETI chính hãng B8X31S-2A Fuse: cầu chì; gG; 2A; 400VAC; gốm, hình trụ, công nghiệp; 8x31mm
Nhà cung cấp cầu chì ETI VietNam B8X31S-4A Fuse: cầu chì; gG; 4A; 400VAC; gốm, hình trụ, công nghiệp; 8x31mm
Eti Polam Fuse VietNam B8X31S-8A Fuse: cầu chì; gG; 8A; 400VAC; gốm, hình trụ, công nghiệp; 8x31mm
Eti Polam Fuse VietNam 002625011 Fuse: cầu chì; aR; 20A; 600VAC; 10,3x38mm
Eti Polam Fuse VietNam 002625100 Fuse: cầu chì; gPV; 3A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Eti Polam Fuse VietNam 002625101 Fuse: cầu chì; gPV; 2A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Eti Polam Fuse VietNam 002625102 Fuse: cầu chì; gPV; 4A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Eti Polam Fuse 002625103 Fuse: cầu chì; gPV; 6A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Cầu chì ETI chính hãng 002625104 Fuse: cầu chì; gPV; 8A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Nhà cung cấp cầu chì ETI VietNam 002625105 Fuse: cầu chì; gPV; 10A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Eti Polam Fuse VietNam 002625106 Fuse: cầu chì; gPV; 12A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Eti Polam Fuse 002625108 Fuse: cầu chì; gPV; 20A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Cầu chì ETI chính hãng 002625109 Fuse: cầu chì; gPV; 25A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Nhà cung cấp cầu chì ETI VietNam 002625110 Fuse: cầu chì; gPV; 7A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Eti Polam Fuse VietNam 002625135 Fuse: cầu chì; gPV; 3,5A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Eti Polam Fuse 002625136 Fuse: cầu chì; gPV; 14A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Cầu chì ETI chính hãng 002625138 Fuse: cầu chì; gPV; 1A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Nhà cung cấp cầu chì ETI VietNam 002625139 Fuse: cầu chì; gPV; 25A; 1000VDC; hình trụ; 10,3x38mm
Eti Polam Fuse VietNam  
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM