Cầu chì Ferraz Shawmut - Đại lý phân phối Cầu chì Ferraz Shawmut

Cầu chì Ferraz Shawmut - Đại lý phân phối Cầu chì Ferraz Shawmut

Được thành lập vào năm 1969, Norberg ~ IES là nhà phân phối hàng đầu cho Mersen (trước đây là  Ferraz Shawmut Việt Nam trước kia là Gould Fuses) kết hợp từ cầu chì tốc độ cao đến cầu chì cao áp. Mersen cũng cung cấp một loạt rộng rãi các khối cầu chì, kẹp, và các khối phân phối điện và thiết bị ngắt kết nối nóng chảy và không thấm lỏng....

Giá : Liên hệ
Đại lý phân phối FERRAZ SHAWMUT tại Việt Nam 45ASB36V160P-2 FD20GB150V0,8
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com 45ASB36V250P-2 FD20GB150V3,15
Ferraz Shawmut Viet Nam DN00UD10C80L FR20UB120C1,5
http://duongtrieuanh.mov.mn/ DN00UD10C100L BS10UE25V32
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com BS236UH25V800 45AL175V125P-3
Ferraz Shawmut Viet Nam BS236UH25V900 45AL72V160P-2
http://duongtrieuanh.mov.mn/ BS236UH25V1000 45AL72V200P-2
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com BS236UH25V1050 45AL120V125P-2
Ferraz Shawmut Viet Nam BS236UH25V800T 45AL120V40P-3
http://duongtrieuanh.mov.mn/ SI175-45-442 45AL120V63P-3
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com 45ASB36V315P-2 45AL175V160P-4
Ferraz Shawmut Viet Nam 45ASB36V350P-2 BS236UU69V235T
http://duongtrieuanh.mov.mn/ 45ASB36V430P-2 45AL240V80P-4
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com FD27GRB66V25T 45AL240V100P-4
Ferraz Shawmut Viet Nam MI6FA100V1 P5006.46
http://duongtrieuanh.mov.mn/ MI5M25V10P 6JX2
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com NEUTRAL20X127 BS236UH25V700T
Ferraz Shawmut Viet Nam FD27GRB66V12T BS236UH25V600T
http://duongtrieuanh.mov.mn/ FD27GB44V160T BS236UH25V500T
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com FD14GB44V2T BS236UH25V400T
Ferraz Shawmut Viet Nam FD14GB44V16T BS236UH25V350T
http://duongtrieuanh.mov.mn/ FD20GB150V0,8T BS236UH25V300T
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com FD20GB150V1T D120GC75V100TF
Ferraz Shawmut Viet Nam FD20GB150V1,5T FR20GB10C25P
http://duongtrieuanh.mov.mn/ FD20GB150V3,15T FR20GB10C63P
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com FD20GB150V4T FD20GC150V2T
Ferraz Shawmut Viet Nam D300GE20C125QF BS10UE69V20
http://duongtrieuanh.mov.mn/ D302GE20C160QF BS10UE69V15
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com D302GE20C200QF BS10UE69V10
Ferraz Shawmut Viet Nam D302GE20C250QF BS10UE69V5
http://duongtrieuanh.mov.mn/ D2302GE20C400QF BS236UH25V700
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com BS217UT69V65 BS236UH25V600
Ferraz Shawmut Viet Nam BS217UT69V85 BS236UH25V500
http://duongtrieuanh.mov.mn/ BS217UT69V140 BS236UH25V400
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com BS217UT69V160 BS236UH25V350
Ferraz Shawmut Viet Nam BS217UT69V75P BS236UH25V300
http://duongtrieuanh.mov.mn/ BS217UT69V85P BS10UE25V20
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com BS217UT69V90P BS10UE25V15
Ferraz Shawmut Viet Nam BS217UT69V110P BS10UE25V10
http://duongtrieuanh.mov.mn/ BS217UT69V140P BS10UE25V5
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com BS217UT69V150P DCT5-2
Ferraz Shawmut Viet Nam BS217UT69V160P DCT6-2
http://duongtrieuanh.mov.mn/ FD20GC200V1 DCT8-2
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com FR20AC240C0,315 DCT10-2
Ferraz Shawmut Viet Nam 45AL72V40P-2 DCT12-2
http://duongtrieuanh.mov.mn/ 45AL72V63P-2 DCT15-2
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com 45AL72V80P-2 DCT20-2
Ferraz Shawmut Viet Nam 45AL72V100P-2 DCT25-2
http://duongtrieuanh.mov.mn/ 45AL72V125P-2 DCT30-2
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com FR27UQ69V50T MIMRT25V0,1
Ferraz Shawmut Viet Nam MIMQF12,5V0,25 MIMRT25V0,125
http://duongtrieuanh.mov.mn/ MIMQF12,5V0,375 MIMRT25V0,16
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com MIMQF12,5V0,75 MIMRT25V0,2
Ferraz Shawmut Viet Nam MIMQF12,5V1,5 MIMRT25V0,25
http://duongtrieuanh.mov.mn/ MIMQF12,5V7 MIMRT25V0,315
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com MIMQF12,5V15 MIMRT25V0,4
Ferraz Shawmut Viet Nam PC92UK15C400TF MIMRT25V0,5
http://duongtrieuanh.mov.mn/ MI6HA39F25V16 MIMRT25V0,63
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com FR10AM25V25P MIMRT25V0,8
Ferraz Shawmut Viet Nam FR10AM25V32P MIMRT25V1
http://duongtrieuanh.mov.mn/ PC93UK15C450TF MIMRT25V1,25
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM