Cầu chì Ferraz Shawmut | Mersen Viet Nam 45ASB36V250P-2 | Cầu chi Mersen | Ferraz Fuse MI5M25V10P

Cầu chì Ferraz Shawmut | Mersen Viet Nam 45ASB36V250P-2 | Cầu chi Mersen | Ferraz Fuse MI5M25V10P

DTA JSC chúng tôi chuyên cung cấp các loại cầu chì chính hãng của Ferraz Shawmut ( Mersen)  tại Việt Nam.

 

Giá : Liên hệ
 FERRAZ SHAWMUT  Việt Nam 45ASB36V160P-2 FD20GB150V0,8
Cầu chì Ferraz Shawmut 45ASB36V250P-2 FD20GB150V3,15
Ferraz Shawmut Viet Nam DN00UD10C80L FR20UB120C1,5
Cầu chi Mersen DN00UD10C100L BS10UE25V32
Mersen Viet Nam BS236UH25V800 45AL175V125P-3
Ferraz Shawmut Viet Nam BS236UH25V900 45AL72V160P-2
Cầu chì Ferraz Shawmut BS236UH25V1000 45AL72V200P-2
Ferraz Shawmut Viet Nam BS236UH25V1050 45AL120V125P-2
Cầu chi Mersen SI175-45-442 45AL120V63P-3
Mersen Viet Nam 45ASB36V315P-2 45AL175V160P-4
Ferraz Shawmut Viet Nam 45ASB36V350P-2 BS236UU69V235T
Cầu chì Ferraz Shawmut 45ASB36V430P-2 45AL240V80P-4
Ferraz Shawmut Viet Nam FD27GRB66V25T 45AL240V100P-4
Cầu chi Mersen MI6FA100V1 P5006.46
Mersen Viet Nam MI5M25V10P 6JX2
Ferraz Shawmut Viet Nam NEUTRAL20X127 BS236UH25V700T
Cầu chì Ferraz Shawmut FD27GRB66V12T BS236UH25V600T
Ferraz Shawmut Viet Nam FD27GB44V160T BS236UH25V500T
Cầu chi Mersen FD14GB44V2T BS236UH25V400T
Mersen Viet Nam FD14GB44V16T BS236UH25V350T
Ferraz Shawmut Viet Nam FD20GB150V0,8T BS236UH25V300T
Cầu chì Ferraz Shawmut FD20GB150V1T D120GC75V100TF
Ferraz Shawmut Viet Nam FD20GB150V1,5T FR20GB10C25P
Cầu chi Mersen FD20GB150V3,15T FR20GB10C63P
Mersen Viet Nam FD20GB150V4T FD20GC150V2T
Ferraz Shawmut Viet Nam D300GE20C125QF BS10UE69V20
Cầu chì Ferraz Shawmut D302GE20C160QF BS10UE69V15
Ferraz Shawmut Viet Nam D302GE20C200QF BS10UE69V10
Cầu chi Mersen D302GE20C250QF BS10UE69V5
Mersen Viet Nam D2302GE20C400QF BS236UH25V700
Ferraz Shawmut Viet Nam BS217UT69V65 BS236UH25V600
Cầu chì Ferraz Shawmut BS217UT69V85 BS236UH25V500
Ferraz Shawmut Viet Nam BS217UT69V140 BS236UH25V400
Cầu chi Mersen BS217UT69V160 BS236UH25V350
Mersen Viet Nam BS217UT69V75P BS236UH25V300
Ferraz Shawmut Viet Nam BS217UT69V85P BS10UE25V20
Cầu chì Ferraz Shawmut BS217UT69V90P BS10UE25V15
Ferraz Shawmut Viet Nam BS217UT69V110P BS10UE25V10
Cầu chi Mersen BS217UT69V140P BS10UE25V5
Mersen Viet Nam BS217UT69V150P DCT5-2
Ferraz Shawmut Viet Nam BS217UT69V160P DCT6-2
Cầu chì Ferraz Shawmut FD20GC200V1 DCT8-2
Ferraz Shawmut Viet Nam FR20AC240C0,315 DCT10-2
Cầu chi Mersen 45AL72V40P-2 DCT12-2
Mersen Viet Nam 45AL72V63P-2 DCT15-2
Ferraz Shawmut Viet Nam 45AL72V80P-2 DCT20-2
Cầu chì Ferraz Shawmut 45AL72V100P-2 DCT25-2
Ferraz Shawmut Viet Nam 45AL72V125P-2 DCT30-2
Cầu chi Mersen FR27UQ69V50T MIMRT25V0,1
Mersen Viet Nam MIMQF12,5V0,25 MIMRT25V0,125
Ferraz Shawmut Viet Nam MIMQF12,5V0,375 MIMRT25V0,16
Cầu chì Ferraz Shawmut MIMQF12,5V0,75 MIMRT25V0,2
Ferraz Shawmut Viet Nam MIMQF12,5V1,5 MIMRT25V0,25
Cầu chi Mersen MIMQF12,5V7 MIMRT25V0,315
Mersen Viet Nam MIMQF12,5V15 MIMRT25V0,4
Ferraz Shawmut Viet Nam PC92UK15C400TF MIMRT25V0,5
Cầu chì Ferraz Shawmut MI6HA39F25V16 MIMRT25V0,63
Ferraz Shawmut Viet Nam FR10AM25V25P MIMRT25V0,8
Cầu chi Mersen FR10AM25V32P MIMRT25V1
Mersen Viet Nam PC93UK15C450TF MIMRT25V1,25
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM