Cầu chì Mersen ATM | Mersen ATM30 | Mersen ATM2/10 | Cau chi Mersen ATM15 chính hãng VN

Cầu chì Mersen ATM | Mersen ATM30 | Mersen ATM2/10 | Cau chi Mersen ATM15 chính hãng VN

Giá : Liên hệ

Cầu chì Mersen ATM là loại hoạt động nhanh của Amp-Trap® , 600 V AC và DC, với định mức ngắt 100kA. Ngoài ra, 30/35, 30/40 và 30/50 Ampe  được cung cấp cho các ứng dụng cụ thể như bảo vệ tụ điện. Các cầu chì ATM Mersen này vẫn phải được coi là cầu chì 30A vì kích thước của chúng, nhưng có thể chịu được dòng khởi động cao hơn nhiều và chu kỳ làm việc khó khăn hơn. (Không dành cho Bảo vệ mạch nhánh).

Cầu chì Ferraz Shawmut ATM1/10 ATM6
Ferraz Shawmut Viet Nam ATM1/8 ATM7
Cầu chi Mersen ATM2/10 ATM8
Mersen Viet Nam ATM1/4 ATM10
Cầu chì Ferraz Shawmut ATM1/2 ATM12
Ferraz Shawmut Viet Nam ATM3/4 ATM15
Cầu chi Mersen ATM1 ATM20
Mersen Viet Nam ATM1-1/2 ATM25
Cầu chì Ferraz Shawmut ATM2 ATM30
Ferraz Shawmut Viet Nam ATM3 ATM30/35*
Cầu chi Mersen ATM4 ATM30/40*
Mersen Viet Nam ATM5 ATM30/50*
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM