Chuyên cung cấp cầu chì SiBa chính hãng Đức ( Germany) tại Việt Nam

Chuyên cung cấp cầu chì SiBa chính hãng Đức ( Germany) tại Việt Nam

Giá : Liên hệ

Một số model chính của cầu chì SiBa thông dụng:

  Item number Rated
Current
Rated
Voltage
Rated breaking
 capacity
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3000613.10 10A 10/24 kV 63 kA
SiBa Germany product 3000613.16 16A 10/24 kV 63 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3000613.2 2A 10/24 kV 63 kA
SiBa Viet Nam 3000613.20 20A 10/24 kV 63 kA
Siba fuse Germany 3000613.25 25A 10/24 kV 63 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3000613.3 3A 10/24 kV 63 kA
SiBa Germany product 3000613.3,15 3,15A 10/24 kV 63 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3000613.30 30A 10/24 kV 63 kA
SiBa Viet Nam 3000613.31,5 31,5A 10/24 kV 63 kA
Siba fuse Germany 3000613.4 4A 10/24 kV 63 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3000613.40 40A 10/24 kV 63 kA
SiBa Germany product 3000613.5 5A 10/24 kV 63 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3000693.6,3 6.3 A 24 kV (AC) 40 kA
SiBa Viet Nam 3.001.243.100      
Siba fuse Germany 3001243.63      
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3001243.80      
SiBa Germany product 3001293.10 10A 6/12 kV 63 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3001293.16 16A 6/12 kV 63 kA
SiBa Viet Nam 3001293.20 20A 6/12 kV 63 kA
Siba fuse Germany 3001293.25 25A 6/12 kV 63 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3001293.31,5 31,5A 6/12 kV 63 kA
SiBa Germany product 3001293.40 40A 6/12 kV 63 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3001293.8 8A 6/12 kV 63 kA
SiBa Viet Nam 3001414.50 50A 10/24 kV 63 kA
Siba fuse Germany 3001414.63 63A 10/24 kV 63 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3001414.80 80A 10/24 kV 63 kA
SiBa Germany product 3001614.31,5      
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3001614.40      
SiBa Viet Nam 3.001.814.200      
Siba fuse Germany 3.001.814.250      
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3.002.093.100      
SiBa Germany product 3002093.50      
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3002093.80      
SiBa Viet Nam 3.002.413.100      
Siba fuse Germany 3002413.50      
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3002413.63      
SiBa Germany product 3002413.80      
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3.010.013.160      
SiBa Viet Nam 3010114.40      
Siba fuse Germany 3010214.63      
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3010214.80      
SiBa Germany product 3013236.10 10A 7,2 kV 40 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3.013.236.100 100A 7,2 kV 40 kA
SiBa Viet Nam 3.013.236.112 112A 7,2 kV 40 kA
Siba fuse Germany 3013236.20 20A 7,2 kV 40 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3013236.40 40A 7,2 kV 40 kA
SiBa Germany product 3013236.50 50A 7,2 kV 40 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3013236.63 63A 7,2 kV 40 kA
SiBa Viet Nam 3013236.80 80A 7,2 kV 40 kA
Siba fuse Germany 3.017.813.100 100A 10/17,5 kV 63 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3.017.813.125 125A 10/17,5 kV 63 kA
SiBa Germany product 3.017.813.160 160RC112A 10/17,5 kV 63 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3017813.80 80A 10/17,5 kV 63 kA
SiBa Viet Nam 3.021.113.100 100A 6/12 kV 63 kA
Siba fuse Germany 3.021.113.125 125A 6/12 kV 63 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3.021.113.160 160A 6/12 kV 63 kA
SiBa Germany product 3022114.31,5 31,5A 10/17,5 kV 63 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3022114.63 63A 10/17,5 kV 63 kA
SiBa Viet Nam 3022513.20 20A 10/24 kV 63 kA
Siba fuse Germany 3022513.25 25A 10/24 kV 63 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3022513.31,5 31,5A 10/24 kV 63 kA
SiBa Germany product 3022513.40 40RC35,5A 10/24 kV 63 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3022513.50 50RC45A 10/24 kV 63 kA
SiBa Viet Nam 3022513.6,3 6,3A 10/24 kV 63 kA
Siba fuse Germany 3022513.63 63RC50A 10/24 kV 63 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3.020.153.100 100A 3,6 kV 50 kA
SiBa Germany product 3020153.50 50A 3,6 kV 50 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3020153.63 63A 3,6 kV 50 kA
SiBa Viet Nam 3.023.313.100 100A 10/17,5 kV 63 kA
Siba fuse Germany 3.023.313.125 125A 10/17,5 kV 63 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3.023.313.160 160RC125A 10/17,5 kV 63 kA
SiBa Germany product 3023736.10 10A 12 kV 40 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3.023.736.100 100A 12 kV 40 kA
SiBa Viet Nam 3.023.736.125 125A 12 kV 40 kA
Siba fuse Germany 3.023.736.145 145A 12 kV 40 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3023736.16 16A 12 kV 40 kA
SiBa Germany product 3023736.20 20A 12 kV 40 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3023736.25 25A 12 kV 40 kA
SiBa Viet Nam 3023736.31,5 31,5A 12 kV 40 kA
Siba fuse Germany 3023736.35 35A 12 kV 40 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3023736.40 40A 12 kV 40 kA
SiBa Germany product 3023736.45 45A 12 kV 40 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3023736.50 50A 12 kV 40 kA
SiBa Viet Nam 3023736.6,3 6,3A 12 kV 40 kA
Siba fuse Germany 3023736.63 63A 12 kV 40 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3023736.80 80A 12 kV 40 kA
SiBa Germany product 3023736.90 90A 12 kV 40 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3025813.10 10A 24 kV 63 kA
SiBa Viet Nam 3025813.16 16A 24 kV 63 kA
Siba fuse Germany 3025813.20 20A 24 kV 63 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3025813.25 25A 24 kV 63 kA
SiBa Germany product 3025813.32 32A 24 kV 63 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3025813.43 43A 24 kV 63 kA
SiBa Viet Nam 3025813.50 50A 24 kV 63 kA
Siba fuse Germany 3025813.6,3 6,3A 24 kV 63 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3025813.63 63A 24 kV 63 kA
SiBa Germany product 3.027.256.355 355A 3/7,2 kV 50 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3.027.256.400 400A 3/7,2 kV 50 kA
SiBa Viet Nam 3.027.256.450 450A 3/7,2 kV 50 kA
Siba fuse Germany 3.027.256.500 500A 3/7,2 kV 50 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3.027.456.100 100A 12 kV 50 kA
SiBa Germany product 3.027.456.160 160A 12 kV 50 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3.027.456.200 200A 12 kV 50 kA
SiBa Viet Nam 3028913.10 10A 27 kV 63 kA
Siba fuse Germany 3028913.16 16A 27 kV 63 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3028913.6,3 6,3A 27 kV 63 kA
SiBa Germany product 3029436.10 10A 15,5 kV 40 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3.029.436.100 100A 15,5 kV 40 kA
SiBa Viet Nam 3029436.16 16A 15,5 kV 40 kA
Siba fuse Germany 3029436.20 20A 15,5 kV 40 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3029436.25 25A 15,5 kV 40 kA
SiBa Germany product 3029436.31,5 31,5A 15,5 kV 40 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3029436.40 40A 15,5 kV 40 kA
SiBa Viet Nam 3029436.50 50A 15,5 kV 40 kA
Siba fuse Germany 3029436.63 63A 15,5 kV 40 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3029436.80 80A 15,5 kV 40 kA
SiBa Germany product 3029436.90 90A 15,5 kV 40 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3029513.25 25A 20/36 kV 40 kA
SiBa Viet Nam 3030701.10 10A DC 3 kV 50 kA
Siba fuse Germany 3031211.16 16A 24 kV 63 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3031211.20 20A 24 kV 63 kA
SiBa Germany product 3031211.25 25A 24 kV 63 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3031211.31,5 31,5A 24 kV 63 kA
SiBa Viet Nam 3031211.40 40A 24 kV 63 kA
Siba fuse Germany 3031211.50 50A 24 kV 63 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3031211.6,3 6,3A 24 kV 63 kA
SiBa Germany product 3031211.63 63A 24 kV 63 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3031211.80 80A 24 kV 63 kA
SiBa Viet Nam 3032913.10 10A 10/24 kV 63 kA
Siba fuse Germany 3032913.16 16A 10/24 kV 63 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3032913.6,3 6,3A 10/24 kV 63 kA
SiBa Germany product 3033613.20 20A 10/24 kV 31.5 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3033913.40 40A 38,5 kV 40 kA
SiBa Viet Nam 3033913.50 50A 38,5 kV 40 kA
Siba fuse Germany 3033913.63 63RC50A 38,5 kV 40 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3034921.10 10A 4,8 kV 63 kA
SiBa Germany product 3034921.16 16A 4,8 kV 63 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3034921.25 25A 4,8 kV 63 kA
SiBa Viet Nam 3034921.31,5 31,5A 4,8 kV 63 kA
Siba fuse Germany 3034921.40 40A 4,8 kV 63 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3034921.50 50A 4,8 kV 63 kA
SiBa Germany product 3034921.6,3 6,3A 4,8 kV 63 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3034921.63 63A 4,8 kV 63 kA
SiBa Viet Nam 3034921.80 80A 4,8 kV 63 kA
Siba fuse Germany 3.035.321.125 125A 7,2 kV 63 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3.035.321.160 160A 7,2 kV 63 kA
SiBa Germany product 3.035.321.200 200A 7,2 kV 63 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3.035.721.125 125A 4,8 kV 63 kA
SiBa Viet Nam 3.035.721.160 160A 4,8 kV 63 kA
Siba fuse Germany 3.036.021.125 125A 7,2 kV 63 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3.036.121.100 100A 15,5 kV 63 kA
SiBa Germany product 3036121.31,5 31,5A 15,5 kV 63 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3036121.80 80A 15,5 kV 63 kA
SiBa Viet Nam 3037311.1 1A 17,5 kV 63 kA
Siba fuse Germany 3037311.2 2A 17,5 kV 63 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3037311.4 4A 17,5 kV 63 kA
SiBa Germany product 3037311.5 5A 17,5 kV 63 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3037811.1 1A 12 kV 63 kA
SiBa Viet Nam 3037811.2 2A 12 kV 63 kA
Siba fuse Germany 3037811.3 3A 12 kV 63 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3037811.4 4A 12 kV 63 kA
SiBa Germany product 038211.2 2A 36 kV 40 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3038211.2,5 2,5A 36 kV 40 kA
SiBa Viet Nam 3038211.3,15 3,15A 36 kV 40 kA
Siba fuse Germany 3.038.426.100 100A 5,5 kV 63 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3.038.426.125 125A 5,5 kV 63 kA
SiBa Germany product 038726.20 20A 8,3 kV 63 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3038726.25 25A 8,3 kV 63 kA
SiBa Viet Nam 3038726.31,5 31,5A 8,3 kV 63 kA
Siba fuse Germany 3038726.40 40A 8,3 kV 63 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3038726.50 50A 8,3 kV 63 kA
SiBa Germany product 3.040.526.160 160A 5,5 kV 63 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3.040.526.200 200A 5,5 kV 63 kA
SiBa Viet Nam 3040926.40 40A 23 kV 63 kA
Siba fuse Germany 3.041.026.125 125A 5,5 kV 63 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 3041026.25 25A 5,5 kV 63 kA
SiBa Germany product 3041026.50 50A 5,5 kV 63 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3041026.80 80A 5,5 kV 63 kA
SiBa Viet Nam 3041726.25 25A 15,5 kV 63 kA
Siba fuse Germany 3041726.31,5 31,5A 15,5 kV 63 kA
Cầu chì Siba chính hãng Đức 042521.40 40A 8,3 kV 63 kA
SiBa Germany product 3044411.1 1A 17,5 kV 63 kA
Cau chi Siba chinh hang tai VN 3044411.2 2A 17,5 kV 63 kA
SiBa Viet Nam 3044411.3 3A 17,5 kV 63 kA
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM