Siba Fuse 3001413.80 80A 63kA | Cầu chì Siba chính hãng Đức 3001413.80 80A 63kA

Siba Fuse 3001413.80 80A 63kA | Cầu chì Siba chính hãng Đức 3001413.80 80A 63kA

Giá : Liên hệ

Một số model cầu chì Siba thông dụng hiện hành:

Fuse SIBA 3000613,6,3 10/24 kV 

Cầu chì Siba 5018106.25
Siba Fuse 5020006.30
Cầu chì Siba 5020006.5
Siba Fuse 5021106.0,44
Siba Fuse 5021606.10
Cầu chì Siba 5021606.12
Siba Fuse 5021606.16
Cầu chì Siba 5021606.2
Siba Fuse 5021606.20
Siba Fuse 5021606.4
Cầu chì Siba 5021606.8
Siba Fuse 5021626.1
Cầu chì Siba 5021626.1,6
Siba Fuse 5021626.10
Siba Fuse 5021626.12
Cầu chì Siba 5021626.15
Siba Fuse 5021626.16
Cầu chì Siba 5021626.2
Siba Fuse 5021626.20
Siba Fuse 5021626.3
Cầu chì Siba 5021626.3
Siba Fuse 5021626.4
Cầu chì Siba 5021626.5
Siba Fuse 5021626.6
Siba Fuse 6006434.16
Cầu chì Siba 6006434.20
Siba Fuse 6006434.25
Cầu chì Siba 6006434.30
Cầu chì Siba 1000207.10 AC 500 V
Siba Fuse 1000207.16 AC 500 V
Cầu chì Siba 1000207.2 AC 500 V
Siba Fuse 1000207.20 AC 500 V
Siba Fuse 1000207.25 AC 500 V
Cầu chì Siba 1000207.30 AC 500 V
Siba Fuse 1000207.4 AC 500 V
Cầu chì Siba 1000207.6 AC 500 V
Siba Fuse 1000507.10 AC 500 V
Siba Fuse 1000507.16 AC 500 V
Cầu chì Siba 1000507.2 AC 500 V
Siba Fuse 1000507.20 AC 500 V
Cầu chì Siba 1000507.25  
Siba Fuse    
Siba Fuse 1000507.25 AC 500 V
Cầu chì Siba 1000507.30 AC 500 V
Siba Fuse 1000507.4 AC 500 V
Cầu chì Siba 1000507.6 AC 500 V
Siba Fuse 1000534.10 AC 500 V
Siba Fuse 1000534.16 AC 500 V
Cầu chì Siba 1000534.20 AC 500 V
Siba Fuse 1000534.25 AC 500 V
Cầu chì Siba 1000534.6 AC 500 V
Siba Fuse 1000707.35 AC 500 V
Siba Fuse 1000707.50 AC 500 V
Cầu chì Siba 1000707.63 AC 500 V
Siba Fuse 1000734.35 AC 500 V
Cầu chì Siba 1000734.50 AC 500 V
Siba Fuse 1000734.63 AC 500 V
Siba Fuse 1.000.907.100 AC 500 V
Cầu chì Siba 1000907.80 AC 500 V
Siba Fuse 1.001.007.125 AC 500 V
Cầu chì Siba 1.001.007.160 AC 500 V
Siba Fuse 1.001.007.200 AC 500 V
Siba Fuse    
Cầu chì Siba 1002707.10 AC 440 V
Siba Fuse 1002707.16 AC 440 V
Cầu chì Siba 1002707.2 AC 440 V
Siba Fuse 1002707.4 AC 440 V
Siba Fuse 1002707.6 AC 440 V
Cầu chì Siba 1002734.10 AC 400 V
Siba Fuse 1002734.13 AC 400 V
Cầu chì Siba 1002734.16 AC 400 V
Siba Fuse 1002734.6 AC 400 V
Siba Fuse 1002807.20 AC 440 V
Cầu chì Siba 1002807.25 AC 440 V
Siba Fuse 1002807.35 AC 440 V
Cầu chì Siba 1002807.50 AC 440 V
Siba Fuse 1002807.63 AC 440 V
Siba Fuse 1002834.20 AC 400 V
Cầu chì Siba 1002834.25 AC 400 V
Siba Fuse 1002834.35 AC 400 V
Cầu chì Siba 1002834.50 AC 400 V
Siba Fuse 1002834.63 AC 400 V
Siba Fuse 1.002.907.100 AC 440 V
Cầu chì Siba 1002907.80 AC 440 V
Siba Fuse 20.699.322.750 AC 600 V
Siba Fuse 20.699.323.300 AC 500 V
Cầu chì Siba 5805806.  
Siba Fuse 5806006.  
Cầu chì Siba 5806316.  
Siba Fuse 5806316.IP  
Siba Fuse 5806317.  
Cầu chì Siba 5806318.  
Siba Fuse 5806319.  
Siba Fuse 5806319.IP  
Cầu chì Siba 6100101.2  
Siba Fuse 6100201.3  
Cầu chì Siba 6100401.3  
Siba Fuse 6300201.  
Siba Fuse 6301701.  
Cầu chì Siba 5105804. AC 690 V
Siba Fuse 5105804.2 AC 690 V
Siba Fuse 5105804.3 AC 690 V
Cầu chì Siba 5105804.3S AC 690 V
Siba Fuse 5105804.L AC 690 V
Siba Fuse 5105804.S AC 690 V
Cầu chì Siba 5105805.1 AC 690/750 V
Siba Fuse 5105805.1L AC 690/750 V
Cầu chì Siba 5105805.1S AC 690/750 V
Siba Fuse 5105805.2 AC 690/750 V
Siba Fuse 5105805.2S AC 690/750 V
Cầu chì Siba 5105805.3 AC 690/750 V
Siba Fuse 5105805.3S AC 690/750 V
Siba Fuse 5106004. AC 690 V
Cầu chì Siba 5106004.2 AC 690 V
Siba Fuse 5106004.3 AC 690 V
Siba Fuse 5106004.3S AC 690 V
Cầu chì Siba 5106004.S AC 690 V
Siba Fuse 5106005.1 AC 690/750 V
Cầu chì Siba 5106005.1S AC 690/750 V
Siba Fuse 5106005.2 AC 690/750 V
Siba Fuse 5106005.2S AC 690/750 V
Cầu chì Siba 5106005.3 AC 690/750 V
Siba Fuse 5106005.3S AC 690/750 V
Siba Fuse 5106304. AC 690 V
Cầu chì Siba 5106304.2 AC 690 V
Siba Fuse 5106304.2DC DC 1000V
Siba Fuse 5106304.2L AC 690 V
Cầu chì Siba 5106304.3 AC 690 V
Siba Fuse 5106304.3L AC 690 V
Cầu chì Siba 5106304.DC DC 1000V
Siba Fuse 5106304.dcvers DC 1000V
Cầu chì Siba 5106304.L AC 690 V
Siba Fuse 2118901. AC 1000 V
Cầu chì Siba 2118911. AC 1000 V

 

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM