Súng phun sơn cao cấp Fuso Seiki HM-3K, HM-3KW,HM-3P, HM-3L,HM-6, HM-6W, HM-6R, HM-6RW,HM-6P, HM-6L, HM-9, HM-4, HM-5, HM-4T, HM-7, EM1-3, EM1-3AX

Súng phun sơn cao cấp Fuso Seiki HM-3K, HM-3KW,HM-3P, HM-3L,HM-6, HM-6W, HM-6R, HM-6RW,HM-6P, HM-6L, HM-9, HM-4, HM-5, HM-4T, HM-7, EM1-3, EM1-3AX

DTA JSC chúng tôi chuyên cung cấp các loại súng phun sơn cao cấp nhất hiện nay từ hãng Fuso Seiki Lumina từ Nhật ( Japan) tại Việt Nam. Model:  HM-3K, HM-3KW,HM-3P, HM-3L,HM-6, HM-6W, HM-6R, HM-6RW,HM-6P, HM-6L, HM-9, HM-4, HM-5, HM-4T, HM-7, EM1-3, EM1-3AX...

Giá : Liên hệ

Một số model thông dụng:

Súng phun sơn Fuso Seiki Model : HM-1
Fuso Seiki Việt Nam Model : HM-6
Súng phun sơn Fuso Seiki chính hãng Model : HM-1W
Fuso Seiki Lumina Model : HM-4
Sung phun son Lumina Model : HM-3
Lumina VietNam Model : HM-3P
Sung phun son Fuso Seiki Lumina Model :  HM-6R
Fuso Seiki Lumina VietNam Model : HM-3W
Nhà cung cấp Fuso Seiki Model : HM-3L
Súng phun sơn Fuso Seiki Model : HM-6L
Fuso Seiki Việt Nam Model : HM-3K
Súng phun sơn Fuso Seiki Model : HM-3KW
Fuso Seiki Việt Nam Model : HM-5
Súng phun sơn Fuso Seiki chính hãng Model : PR-20
Fuso Seiki Lumina Model : PR-20C
Sung phun son Lumina Model : PR-30
Lumina VietNam Model : PR-30C
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM