Valves Solenoid Norgren V62C8DDA-XA020 | Van Norgren V62CCDDA-XA020 | Norgren chính hãng tại Việt Nam

Valves Solenoid Norgren V62C8DDA-XA020 | Van Norgren V62CCDDA-XA020 | Norgren chính hãng tại Việt Nam

DTA JSC chuyên cung cấp Van Norgren V62C8DDA-XA020 chính hãng tại Việt Nam. 

Ngoài ra, Norgren còn có van khí nén, Van điện từ Norgren, van điều khiển Norgren..... 

Giá : Liên hệ

 

Van 

Operation:       5/3

Actuation:       Pilot/Pilot

Port size:         G3/8

Medium:          Compressed Air

Port size:         G3/8

Operation:       5/3

Actuation:       Pilot/Pilot

Function:         COP

Operating pressure:     -0.9 ... 10 bar

Operating temperature:           -10 ... 50 °C

Body:  Aluminium

Một số model của Van Norgren : 

Norgren Việt Nam V62C8DDA-XA020
Norgren VietNam VV62C8DDA-XA020
Van Norgren V63D4DDA-XA020
Van khí nén Norgren V61B4DDA-XA020
Valves Solenoid Norgren V62C3D7A-XA090
Norgren Việt Nam V61BBDDA-XA020
Norgren VietNam V62CBDDA-XA020
Van Norgren V61ABDDA-XA020
Van khí nén Norgren V62CADCA-XA020
Valves Solenoid Norgren V61BASSA-XA020
Norgren Việt Nam V62CCDDA-XA020
Norgren VietNam V62C8DDA-XA020
Van Norgren V60A5D7A-XA090
Van khí nén Norgren V63D5DD4-XA020
Valves Solenoid Norgren V61B5DDA-XA020
Norgren Việt Nam V63D5D7A-XA090
Norgren VietNam V61B7DDA-XA020
Van Norgren V63D7DDA-XA020
Van khí nén Norgren V61D8DDA-XA020
Valves Solenoid Norgren V62C8DDA-XA020

 

 

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM